Els avantpassats prehistòrics i la natura: de caçadors-recol·lectors a llauradors-ramaders

El programa 21 del Samarucdigital fa un viatge al passat de l'espècie humana per recórrer una de les èpoques més revolucionaries de la nostra espècie: la neolitització o la transformació de les societats caçadores-recol·lectores cap a les agrícoles-ramaderes. Com va tindre lloc aquesta transició? Per què va sorgir aquest impuls de dominar la natura? Quines conseqüències va tindre sobre el medi ambient?

Podcast À Punt Media

Una de les majors revolucions de la història humana tingué lloc al període epipaleolític, una etapa de transició entre el Paleolític i el Neolític on la nostra espècie deixà de ser nòmada i caçadora-recol·lectora per canviar radicalment el seu mode de vida cap a una dinàmica sedentària i llauradora-ramadera. En aquest període la humanitat comença a sentir l'impuls de dominar la natura, es domestiquen animals, les eines es fan més complexes, comença una enorme fase de desforestació i es creen pastures canviant radicalment la natura. A través del testimoni d'alguns dels majors investigadors d'aquesta etapa de transició coneixerem d'on va sorgir l'impuls per fer aquesta transició i quines foren les seues conseqüències a la península Ibèrica i la Comunitat Valenciana.

 
Pintures rupestres de la Cova de l'Aranya a Bicorb

Entrevista telefònica amb Josep Maria Vergés

Josep Maria Vergés és investigador del IPHES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Àrea de Prehistòria) i professor de la Universitat Rovira i Virgili. La seua tasca de recerca l'ha dut a treballar al jaciment d'Atapuerca. En els seus estudis, Vergés ha estudiat la relació home-natura, és a dir dinàmica eco-social, dels pobladors de la serra d'Atapuerca (Burgos). A més, en els seus articles ha fet una anàlisi sobre la zooarqueologia del jaciment i és un gran coneixedor de la gestió dels recursos animals en aquesta etapa de la història.

Entrevista telefònica amb Rafael Martínez Valle

Rafel Martínez treballa a la Subdirecció General de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració. És exdirector del Museu de la Valltorta (Tírig, l'Alt Maestrat, Castelló) i ha investigat l'època Paleolítica i Epipaleolítica a la Comunitat Valenciana a través de les restes en diverses coves. Amb ell parlarem sobre com eren aquells pobladors a la Comunitat Valenciana i quina fou l'evolució al nostre territori.

Entrevista a Bernat Martí Oliver

Bernat Martí Oliver és un dels arqueòlegs i prehistoriadors més reconegut i respectat de l'àmbit peninsular, alhora que considerat internacionalment. Investigador de la prehistòria recent (Neolític a Edat del Bronze), els seus treballs en els jaciments de la Cova de l'Or, a Beniarrés, l'Ereta del Pedregal, a Navarrés, o la Muntanya Assolada, a Alzira, van ser el seu dia un model quant a metodologia d'excavació i incorporació a aquesta activitat de veritables equips interdisciplinaris. La seua producció científica és molt àmplia, repartida en un munt d'articles en revistes estatals i estrangeres, actes de congressos estatals i internacionals, i en llibres especialitzats i de divulgació de la prehistòria. La seua labor museogràfica ha estat al mateix nivell, com testimonia l'etapa que va exercir de director del Museu de Prehistòria de València (1987-1996).

Bernat Martí Oliver i Oreto García Puchol 

Tertúlia amb Oreto García Puchol i Bernat Martí Oliver

Oreto García Puchol és Investigadora del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. El seu treball analitza les principals transicions evolutives de la prehistòria recent a les comarques valencianes i ha estudiat a fons l'evolució de les eines que s'empraven al llarg de la transició cap a l'agricultura i la ramaderia. Parlarem amb ella i amb Bernat Martí per conéixer més a fons com era la vida en aquells moments i quines foren les transformacions que tingueren lloc al medi ambient.

Tweet sonor

Ferran Dalmau ens dura com cada setmana el 'tweet sonor', on planteja dades i reflexions sobre el tema del programa en 60 segons.

So de la natura

El so de la natura ens acostarà el medi ambient a les ones d'Àpunt amb sons d'animals o espais naturals. Què escoltarem hui al Samarucdigital?