El Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars afectat per galeruca

El registre dels arbres atacats pels insectes defoliadors ha sigut sol·licitat per la Conselleria de Medi Ambient amb la intenció d'iniciar un tractament.

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars format pels Ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha realitzat un inventari de tots els oms presents al tram baix del riu per a determinar el grau d'afecció de la plaga de la galeruca (Xanthogaleruca luteola). La galeruca dels oms és provocada per un insecte coleòpter que s'alimenta de les seues fulles. Tant els adults com les larves poden provocar defoliacions quasi completes dels oms durant l'estiu. Si l'atac dels escolítids es repeteix durant diversos anys seguits, poden arribar a provocar la mort dels arbres. La guarderia rural del Consorci riu Millars ha inventariat 5 zones diferents ocupades per diversos bosquets d'oms (Ulmus minor) i peus solts. Aquestes són el tram comprés entre la instal·lació d'energia hidràulica de la Llum de Tol i el molí Paquero i les omedes del Termet de la Mare de Déu de Gràcia, les dues al terme de Vila-real i al marge dret del riu. Al paratge de Santa Quitèria i a la senda verda d'Almassora, al marge esquerre, trobem altres dos rodals formats per oms. Finalment l'omeda més gran i important ubicada a la zona de Santa Bàrbara es troba al terme de Borriana.

«Aquesta plaga debilita els oms. És un insecte autòcton però en condicions reiterades d'estrés hidràulic pot arribar a matar algun exemplar. Per exemple les omedes ubicades al terme de Vila-real, a la zona del molí Paquero, al Termet i a la ruta botànica presenten una afecció baixa. Els oms del paratge de Santa Quitèria d'Almassora tenen un atac que hem qualificat de mig alt però els arbres presents en la senda verda tenen una afecció baixa. Hem d'apuntar que aquests últims són exemplars ornamentals plantats ja fa uns anys i que suporten millor l'atac dels insectes. Finalment l'omeda de la zona de Santa Bàrbara, al terme de Borriana, la més important del Millars, presenta una afecció alta. Probablement la seua ubicació més pròxima a la mar i no tan arrecerada com la resta haja sigut determinant», ha explicat David López Serna, guarda del Consorci riu Millars. La Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana va sol·licitar la col·laboració del Consorci riu Millars per tal de determinar la quantitat d'arbres atacats per la plaga i el grau d'afecció. L'objectiu és iniciar d'ací a poc temps un tractament que puga frenar l'atac de l'insecte.


El cicle biològic de la galeruca dels oms

El cicle biològic de la galeruca dels oms és ben curiós. Els insectes adults durant la tardor i l'hivern viuen davall les fulles mortes dels oms i refugiats a l'interior dels forats de troncs i branques. A la primavera, durant el bon oratge, ixen a menjar i inicien una perforació continua de les fulles. A finals de maig els adults s'aparellen i inicien la posta. Els ous resten apegats davall les fulles. Cada femella pon entre 400 i 600 ous. Al cap de 10 dies d'incubació naixen les larves que immediatament comencen a menjar fulles d'om.

Etiquetes