“A comercialitzar”: el caqui sense preu.

LA UNIÓ de Llauradors trasllada a la AICA ja les primeres denúncies per incompliments de contractes davant una nova campanya del caqui. L’AICA ja va obrir expedients sancionadors a alguna empresa important en la passada campanya, després de les denúncies de LA UNIÓ

LA UNIÓ de Llauradors ha presentat ja davant l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), organisme dependent del Ministeri d'Agricultura, les primeres denúncies en una nova campanya de comercialització del caqui a comerços que realitzen la compra amb contractes on no figura el preu de la fruita.

En la denúncia dirigida per aquesta organització agrària a la AICA, se sol·licita que “s'inicien els controls i inspeccions requerits sobre els comerços especificats en la denúncia per a comprovar el compliment de l'existència de contractes per escrit i, en aquest cas concret, del compliment del seu contingut en la compravenda de caqui d'acord amb el que s'estableix en l'article 9 de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària”.

Segons afirma LA UNIÓ, alguns operadors comercials estan comprant durant aquests últims dies caquis als llauradors sense establir expressament el preu de compravenda en el contracte i efectuant aquest tipus de transaccions sota la fórmula coneguda com “a comercialitzar”, és a dir, sense un preu pactat tal com obliga la Llei de la Cadena Alimentària. Sota aquesta pràctica de “a comercialitzar” el comerciant li compra els caquis a la persona llauradora sense oferir-li un preu concret, de manera que quan el primer realitza la venda i acabe la seua campanya ja li dirà a quant se li paga en funció del mercat i descomptats les despeses de tota la cadena.

Cal assenyalar que gràcies a les accions efectuades per part de LA UNIÓ, l'Agència d'Informació i Control Alimentaris va donar la raó a les denúncies de l'organització i ja va obrir en la passada campanya expedients sancionadors a alguna empresa important del sector que havia modificat mitjançant addenda les condicions inicialment pactades en el contracte amb els productors de caqui.

En els escrits remesos per la AICA a LA UNIÓ s'assenyalava textualment que aquest organisme “obri dos expedients sancionadors en existir indicis raonables que poguera haver-se comés infracció tipificada en l'article 23.1.b (absència d'elements mínims en els contractes) i en article 23.2.II (incompliment dels terminis de pagament), respectivament, en relació amb la Llei 12/2013”.

LA UNIÓ aconsella als diferents operadors comercials, tant del caqui com d'altres cultius, que utilitzen i complisquen els contractes que signen amb els productors i que es mantindrà totalment vigilant per a denunciar davant l’AICA qualsevol vulneració dels mateixos per a defensar els interessos de totes les persones llauradores de la Comunitat Valenciana.


Etiquetes