Acció Ecologista Agró fa balanç de la política mediambiental

Acció Ecologista Agró considera que la política mediambiental avança a ritme de caragol. La presidenta de l’associació, Eva Tudela, fa balanç de les actuacions mediambientals del govern valencià en l’últims 16 mesos en una entrevista a Samarucdigital. La portaveu ecologista reconeix que la falta de diners i de personal estan ralentin les actuacions de la conselleria, sobre tot en temes com la prevenció dels incendis forestals. Els ecologistes s’oposen a la crema de la palla de l’arròs i als transvasaments d’aigua, i proposen reformar la legislació en matèria de pedreres per a evitar la prolongació de les explotacions.

Fer canvis radicals no es bo, però avançar d’una manera massa lenta tampoc. És el plantejament que fa la presidenta d’Acció Ecologista Agró, Eva Tudela, sobre l’evolució de la política de la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, al temps que reconeix la falta de pressupost i personal per afrontar els reptes pendents.


Un tema fonamental és l’aigua. Eva Tudela assegura que tradicionalment s’ha fet un us desmesurat per destinar-la al consum del turisme en zones amb escassesa de recursos i al reg, sense pensar en el cabal ecològic necessari per als rius. També explica els problemes de sobreexplotació i contaminació que pateixen els aqüífers, al temps que recorda que Acció Ecologista s’oposa als transvasaments perquè assegura que simplement serveixen per a traslladar els problemes d’un lloc a un altre.

La dirigent ecologista considera una bona idea l’aprofitament de l’aigua procedent de depuradores tractada amb el sistema terciari, i també considera les dessalinitzadores com un sistema complementari per al consum humà en llocs pròxims a la costa sense més alternatives viables. Tudela planteja que la solució ha de ser global i que ha de contemplar la necessitat de mantindre l’aigua en la capçalera i la desenvocadura dels rius. Els ecologistes reclamen la persecució de les transformacions i les perforacions de pous il.legals que s’estan produint.


Sobre els incendis Eva Tudela, enginyera forestal de formació i tècnic en extinció d’incendis, asegura que es necessari incidir en la prevenció. La falta d’actuacions, segons explica, en el bosc que creix desordenat i abandonat a causa dels humans ha afavorit la propagació dels últims grans focs. També valora positivament la col.laboració amb els ajuntaments, les associacions i entitats locals per a col.laborar en els treballs que la conselleria recaba en reunions després dels incendis.


Acció Ecologista Agró s’oposa a la crema de la palla de l’arròs pels seus efectes en la salut i el canvi climàtic, i planteja com alternativa destinar les ajudes de la PAC o dels PDR a subvencionar la retirada de les restes agrícolas que generen una despesa considerable.

Sobre la política de residus Eva Tudela valora molt favorablement la proposta del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR) destinat a la recuperació d’envasos. No obstant la presidenta d’Agró considera que l’estratègia sobre residus ha d’incidir més en l’origen del problema, i proposa com exemple el major control i reducció de la producció de plàstics i altres materials que acaben causant greus problemes ambientals.


La presidenta d’Acció Ecologista Agró considera que els procesos de participación que s’han iniciat en el tema dels residus i altres qüestions com el canvi climàtic, han de servir per escoltar i tindre en consideració les propostes que es plantegen “perquè sinò no serveix de res”, apunta.

Eva Tudela també mostra l’oposició de l’Agró a l’ampliació de la llicència d’explotació d’un pedrera a Sagunt. L’ecologista demana un canvi en la legislació per a reduir les opcions de l’habilitació de noves pedreres per a poder protegir major part del territori.


Etiquetes