AHSA s'oposa a eliminar el regadiu tradicional i canviar a un sistema de reg per degoteig

El grup ecologista adverteix del greu impacte que tindrà l'eliminació del reg “a manta” sobre l'horta i les zones humides

Davant les declaracions del Secretari Autonòmic d'Agricultura, d'acabar amb el regadiu tradicional en la Vega Baixa, l'Associació d'Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant (AHSA) adverteix del greu impacte que tindria aquesta mesura sobre l'Horta i les zones humides. 

El grup ecologista recorda que ja en 2016, el Director General d'Agricultura, en el marc d'una jornada tècnica sobre la situació del regadiu en la comarca de la Vega Baixa, celebrada en l'Escola Politècnica d'Oriola, va presentar el denominat Pla d'Obres de Regadiu de la Vega Baixa, afirmant que el pla tenia com a principal objectiu la modificació del sistema de reg en la comarca, açò és, la substitució del denominat “reg a manta” pel reg presuritzat o “per degoteig”

Amics dels Aiguamolls insisteix en l'adaptació del regadiu tradicional a la configuració física del seu àmbit geogràfic, una plana de sòls impermeables i una destacada salinitat en alguns sectors que arriben a condicionar el tipus de cultiu que pot plantar-se. Enfront de l'argument de l’“estalvi d'aigua” del reg per degoteig, recorden que amb el sistema de reg per inundació, les aigües del riu poden arribar a ser reutilitzades fins a 4 vegades en un exemple excepcional de reutilització de l'aigua. 


A més, com a culminació d'aquest intens aprofitament, AHSA recorda que les aigües sobrants que circulen per les cues dels assarbs, són les que sostenen la major part dels aiguamolls del sud d'Alacant, que queden fora de l'àmbit marí (salines). Sent el cas mes representatiu els embassaments de Comunitat de Regs de Llevant en el Parc Natural de El Fondo.

El grup ecologista denuncia la degradació per l'abocament de residus

El grup ecologista denuncia, així mateix, la inacció de l'Administració autonòmica, davant la degradació per l'abocament de residus que pateix el llit del riu Segura i la xarxa d’assarbs de la Vega Baixa, que a més del greu impacte ambiental que suposa, trasllada una imatge deplorable de l'Horta Tradicional que condiciona greument la valoració dels seus productes. 

Per aquesta raó, l'associació considera inacceptable que la Generalitat projecte l'eliminació del regadiu tradicional de la Vega Baixa amb l'argument de l'estalvi d'aigua, quan a poca distància d'allí contempla sense moure un dit la creació de regadius il·legals, que tan sols en la serra d'Escalona arriba a les 4.000 has., mentre que en la resta de la conca del Segura es conten per desenes de milers les hectàrees. 

Etiquetes