AHSA denuncia irregularitats en els plans de gestió cinegètica del PN El Fondo

L'Associació de de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges per les irregularitats en la gestió de la caça al Parc Natural del Fondo, després de conéixer a través d'un escrit de la Conselleria de Transició Ecològica, que s'havia deixat caducar els expedients de revisió dels plans de gestió cinegètica dels vedats de caça del Parc Natural del Fondo, iniciats en 2019 arran de la denúncia de AHSA pel desproporcionat nombre d'ocells aquàtics que s'autoritzava a caçar en aquest espai natural.

L'Associació de de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) recorda que el novembre de 2019 la Conselleria de Transició Ecològica va decidir obrir diversos expedients, un per cada vedat del parc natural, en detectar diverses irregularitats en els plans de gestió cinegètica del Fondo, documents que regulen la caça en determinats espais naturals protegits, que a més de comunicar-ho de manera oficial a AHSA a través d'un escrit, va convocar una reunió extraordinària de la Junta Rectora del Parc Natural del Fondo, a la qual AHSA va ser convidada de manera excepcional, i on el tècnic d'espais naturals de la Direcció Territorial d'Alacant va explicar les diferents irregularitats detectades. En aquestes dates ja s'havia remés als titulars dels vedats afectats la proposta de modificació dels plans tècnics.

A part de les irregularitats denunciades per AHSA, quant al nombre d'ocells que s'autoritzen cada any a ser matades, els tècnics havien detectat que en 2015 s'havia autoritzat la creació d'un nou vedat de caça, que no complia els requisits mínims quant a la superfície inundada del total del vedat, que segons el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) ha d'aconseguir almenys el 75%, mentre que en aquest cas no arriba al 20%. D'altra banda, també es va detectar que els vedats manquen de Zones de Reserva, a les quals han de destinar un 10% de la superfície total del vedat i que han de romandre vedades a tota mena de caça, per a permetre una explotació racional dels recursos cinegètics i assegurar la protecció de les espècies.

 Segons AHSA la caça nocturna incompleix la llei de caça. Foto: Álvaro Olavarría

Una altra irregularitat assenyalada és que s'està permetent una modalitat de caça, la denominada "al salt", no permesa pel PRUG. Finalment, els tècnics entenen que la caça nocturna incompleix la llei de caça quant que no es pot complir l'obligat deure del caçador, de disparar solament quan s'haja reconegut l'espècie.

En la seua queixa al Síndic de Greuges, AHSA afirma que a més d'incomplir la seua pròpia legislació, la Conselleria de Transició Ecològica està augmentant de manera injustificada l'impacte negatiu que causa la caça sobre les poblacions d'ocells aquàtics del sud d'Alacant. Finalment, AHSA afirma que una vegada més s'adopten unes inexplicables decisions polítiques en contra del criteri dels tècnics, per a afavorir de manera irregular l'exercici de la caça, una activitat econòmica de caràcter privat, que és realitzada en un espai natural protegit que cada any és sostingut amb milers d'euros de finançament públic.

Etiquetes