AHSA denuncia la destrucció d’una zona humida a Agost

Dos dels anomenats “fondos” de la población d’Agost, a l’Alacantí, han sigut tapats amb restes d’enderrocs, segons han comprovat membres de l’Associació d’Amics dels Aiguamolls del Sud d’Alacant (AHSA). Tot indica que els residus són restes de materials de construcción llançats per camions. Els ecologistes han denunciat els fets davant el SEPRONA de la Guàrdia Civil.

Un ciutadà va alertar l’Associació d’Amics dels Aiguamolls del Sud d’Alacant (AHSA) de l’aterrament d’una zona d’aiguamolls a la població alacantina d’Agost. Membres d’aquesta associació, en una visita al paratge, van comprovar com almenys dos dels anomenats fondos que es troben al terme municipal havien estat aterrats per camions que abocaven residus inerts, aparentment, procedents de la construcció.

El grup ecologista recorda que aquestes zones humides s’han format després de l’extracció d’argiles per a la fabricació de productes ceràmics i que a l’arribar a les capes freàtiques queden inundades de forma natural. Per eixe motiu es va abandonar l’activitat industrial, permetent la naturalització de l’espai amb el desenvolupament de vegetació palustre d’espècies com el tamariu (Tamarix sp.) o el canyís (Phragmites sp.) i posteriorment es produeix la colonització de fauna associada a zones humides, des de vertebrats com aus aquàtiques i amfibis a invertebrats com libèl·lules, etc…. Així una antiga pedrera va quedar convertida en una veritable zona humida, com és el cas dels Fondos de Rabassa a la ciutat d’Alacant.

Davant aquests fets, AHSA ha presentat una denúncia davant el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guarda Civil (SEPRONA) per la destrucció d’aquesta zona humida, un ecosistema que està protegit per la Llei d’Espais Naturals de la Comunitat Valenciana que estableix que “Les zones humides han de ser preservades d’activitats susceptibles de provocar-ne la recessió i degradació”.

Catàleg de fauna i flora

Es dóna la circumstància que aquesta associació ha realitzat un catàleg dels diferents fondos presents al terme municipal d’Agost, així com de la fauna que hi habita, precisament amb l’objectiu de protegir aquestes zones humides d’agressions com l’ara denunciada, que ha suposat la seua completa destrucció. Entre les espècies que habiten en aquests peculiars aiguamolls, AHSA destaca la camallonga (Himantopus himantopus), au aquàtica inclosa a Llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial que es trobava criant a les basses, en el moment de ser aterrides i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), espècie catalogada com a Vulnerable en el Catàleg Valencià d’Espècies Amenaçades de Fauna.

AHSA pretén que, en aplicació de l’esmentada Llei d’Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, aquestes zones humides siguen qualificades com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, bé per l’Ajuntament d’Agost, a través d’una modificació del PGOU o a través de la seua inclusió en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, per part de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual cosa presentarà escrits davant les dues administracions per a sol·licitar la protecció d’aquests paratges.

Etiquetes