AHSA torna a reclamar la fi de la caça nocturna en tots els aiguamolls sudalacantins

L'Associació d'Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant (AHSA) torna a reclamar la fi de la caça nocturna en els aiguamolls i la clausura del vedat il·legal del Fondo

El passat 31 de març van caducar els plans tècnics d'ordenació cinegètica (PTOC) dels vedats d'ocells aquàtics dels aiguamolls del sud d'Alacant, documents de caràcter quinquennal que regulen la caça en aquests espais naturals. Iniciant la Conselleria de Transició Ecològica la tramitació dels nous PTOC per al període 2022-2027 i reconeixent a l'Associació d'Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant (AHSA) com a part interessada. El grup ecologista ha presentat al·legacions als informes per a la redacció dels nous PTOC dels 14 vedats que actualment es troben en actiu als parcs naturals del Fondo i les Salines de Santa Pola, a més de l'existent en la zona humida catalogada del Fondo d'Amorós.

En les seues al·legacions AHSA ha tornat a reclamar la fi de la caça nocturna en tots els aiguamolls sudalacantins, tal com recomanen tècnics i investigadors que consideren que aquesta facilita que s'abaten espècies no cinegètiques o protegides, tenint un efecte devastador sobre la rosseta, espècie que malgrat els continus esforços econòmics i humans per a aconseguir l'establiment d'una població viable en el sud d'Alacant i en els marenys del Guadalquivir, principals enclavaments per a l'espècie a Europa, es troba virtualment extingida, mantenint la seua minsa població amb soltes periòdiques d'ocells criats en captivitat i que són delmades amb l'arribada de cada temporada de caça.

D'altra banda, davant la dessecació, una vegada acabada la temporada cinegètica, d'alguns aiguamolls on s'autoritza la caça d'ocells aquàtics, la qual cosa impedeix o frustra la nidificació de les espècies aquàtiques estivals, Amics dels Aiguamolls ha demanat l'obligatorietat del manteniment dels nivells d'aigua durant la temporada reproductora en aquestes zones humides.

Els ecologistes informen que entre els PTOC que la Conselleria de Transició Ecològica està tramitant es troba el del vedat de caça de lo Vaquero, vedat aprovat en 2015 de forma completament irregular i que va ser sotmés a un expedient d'extinció el setembre de 2020 i que inexplicablement es va deixar caducar. Durant el passat estiu es va iniciar un segon expedient, en el qual AHSA ha sigut reconeguda com a part interessada, al qual ha presentat al·legacions en les quals es ratifica en la petició, expressada en escrits anteriors, que siga aprovada la declaració d'extinció de l'esmentat vedat i que no es permeta cap mena d'activitat cinegètica en aquest aiguamoll. En el seu escrit recorden a l'administració autonòmica que aquest vedat es troba a menys de 250 metres de la gàbia d'aclimatació on són alliberades les rossetes procedents del programa de cria en captivitat.

A pocs dies per a l'inici de la temporada de caça d'ocells aquàtics en els aiguamolls sudalacantins, AHSA trasllada la seua preocupació per l'impacte que un any més tindrà la caça sobre les espècies en situació precària com la rosseta i alerta que els esforços per la seua recuperació seran infructuosos si no s'adopten les mesures coherents i necessàries per a preservar l'espècie.


Etiquetes