ASHA troba raticida en el toll de la Manzanilla i la Llacuna de la Mata.

En el toll de la Manzanilla i en la Llacuna de la Mata, ASHA va trobar raticida en els voltats de l’espai protegit. Els agricultors volen exterminar d’una manera ràpida la plaga de conills, però tenen idea de quines conseqüències poden vindre després?

Associació d'Amics dels Aiguamolls (ASHA) van trobar el passat 10 de març al voltant de 20 sobres de raticida i pastilles de rodenticida distribuïts pels voltants de la Charca de la Manzanilla, amb el fi d'erradicar la plaga que suposa el conill comúOryctolagus cuniculus. El mateix dia, no molt lluny, van aparèixer en la fita d´uns cultius amb el saladar desenes de pastilles del mateix producte al Parc Natural de la Mata-Torrevella.

Raticida trobada al toll de la Manzanilla. Foto: Sergio Arroyo

Impacte en altres espècies

Cal tindre en compte que un dels majors efectes dels raticides és l'anticoagulant que inhibix la síntesi de vitamina K amb la conseqüència d'alterar el seu funcionament i provocar hemorràgies internes a causa de l'acció lenta d'assimilació dels rossegadors. En la tolla podem trobar espècies com la rata d´aigua, Arvicola sapidus, catalogada com vulnerable. En aquest paratge es representa una de les millors poblacions de la Comunitat Valenciana.

Però sols afecta els rosegadors? La cadena tròfica, també coneguda per cadena alimentària, és el corrent d'energia que reben les diferents espècies dins d´un ecosistema transmitent  d'una manera linial per diferents eslavons. En aquest cas ens trobem als rossegadors que arrosseguen el verí, fins al depredador que es troba en el cim de la piràmide. D'aquesta manera no sols s'eradica al conill, sinó també als seus semblants i als seus depredadors, que han ingerit aquell verí secundàriament.

En aquest paratge podem trobar un gran nombre de depredadors. Quant a aus: Arpellot de marjal (Circus aeruginosus), Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), Aligot comú (Buteo buteo), Arpellot cendrós (Circus cyaneus). Quant a mamífers: Rabosa (Vulpes vulpes), Mostela (Mustela nivalis) i Teixó (Meles meles).

El toll de la Manzanilla

El toll de la Manzanilla es situa entre el Fondo d'Elx i les Salines de Santa Pola, consta d'una superfície de 1500 m² i va ser adquirit en 2005 per l'Associació ASHA. Després d´unes tasques de neteja de residus el 2006 va permetre l´arribada de les primeres aus com: la Garsa reial (Ardea cinerea),la Camallonga (Himantopus himantopus), el Alcaravà (Burhinus oedicnemus) o el Corriolet (Charadrius dubius) entre unes altres. I la primera nidificació en 2007 per part de la Rosseta  (Marmaronetta angustirostris) durant 2 anys consecutius, catalogada en Perill Crític pel Llibre Roig de les Aus d´Espanya.


Sensibilització i conscienciació

Dins d´aquest cas d'impacte ambiental, la sensibilització i la consciència en el sector agrícola limítrof és fonamental per a la preservació d'aquest parc. Qualsevol fet sense formació per eradicar una espècie d´una manera ràpida ens pot portar a conseqüències dràstiques, en un ecosistema que acull un gran número d'espècies vulnerables o en perill crític d'extinció. No només es tracta d'evitar l'ús d´herbicides, com fa el regadiu tradicional de la comunitat de regants, per mantenir el valor paisatgístic i ambiental.

Parc Natural de la llacuna de la Mata en Torrevella. Foto: Sergio Arroyo

A més a més, cal preservar aquest paisatge informant els guàrdies del parc de futures accions, per detindre les males accions mitjançant multes o treballs socials. ASHA va denunciar aquest cas al Servici de Protecció De la natura, en tractar-se d'un delicte greu contra la fauna, flora i els animals domèstics. També aclareixen que en altres punts del territori espanyol hi ha hagut detencions per part del Seprona amb col·laboració de la patrulla canina de la Guàrdia Civil per localitzar i reduir l'impacte ambiental.

Etiquetes