Augmenten els incendis en els solars abandonats

LA UNIÓ de Llauradors denuncia una gran proliferació d'incendis en camps i solars abandonats de les poblacions i ciutats de la Comunitat Valenciana. L'organització agrària aposta per establir penalitzacions als propietaris que no els mantinguen en unes condicions mínimes i per incentius fiscals per a aquells que els cuiden i tinguen cultius en producció.

Això que els incendis es produeixen únicament en zones forestals ja no és cert i sobretot en aquesta època estival amb temperatures elevades i episodis de ponent. Els incendis en camps i solars perduts proliferen per aquestes dates de calor en els últims anys com a conseqüència de la crisi urbanística i la falta de rendibilitat en les explotacions agrícoles, com es pot vore en les fotografies adjuntes. La mala herba i la gran quantitat de vegetació existent són el combustible perfecte per als incendis.

Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, assenyala que “no hi ha dia que els mitjans de comunicació no informen d'un incendi en alguna localitat originat en un camp o solar abandonat replet de mala herba i enderrocs”.

Aquests incendis provoquen en molts casos, a part de la deterioració en el paisatge i la inversió pública necessària per a l'extinció dels mateixos, un crebant econòmic important per a les finques adjacents que tenen cultius en producció i que es veuen afectades pels efectes del foc. Aquesta situació costa diners als llauradors que fan bé les coses i que s'han vist al mig dels interessos i l’especulació urbanística i de la deterioració d'uns terrenys que no són seus.

Penalitzacions per als camps mal cuidats

Per aquest motiu LA UNIÓ insta als Ajuntaments a penalitzar a aquells propietaris que no tinguen els seus camps en unes condicions salubres i d'altra banda a incentivar fiscalment mitjançant una bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica als que conserven la parcel·la amb cultius en producció. “Un camp en bones condicions amb el que comporta de tenir una activitat agrícola econòmica en el poble, mantenir el paisatge i evitar incendis i plagues hauria de tenir alguna recompensa”, afirma el secretari general de LA UNIÓ.

Les nul·les condicions de neteja i salubritat exigibles provoquen, a més de la propagació d'incendis, la invasió de plagues de rosegadors, conills o caragols; així com també d’altres plagues o malalties en cultius de finques adjacents.

Cal assenyalar que la major part dels Ajuntaments afectats realitza un gran esforç mitjançant bàndols municipals o enviant cartes als propietaris d'aquests camps o solars per a reclamar-los la neteja, però si no existeixen mesures coercitives i penalitzadores s'ha demostrat que tal vegada no resulten tan efectives. En aquest sentit Mampel indica que “cal passar ja de l'avís, quan transcórrega el temps oportú i es localitze al propietari, a l'acció judicial”.

Etiquetes