Cadena ciclista a València amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta

Associacions ciclistes i ecologistes demanden suport efectiu per a la bici durant la desescalada i reclamar mesures ambicioses per a augmentar l’ús segur de la bici. L’acció, organitzada sota el lema “La Bicicleta aliada contra el COVID-19, aliada amb el medi ambient”, formava part de la convocatòria de la coordinadora estatal ConBici per a visibilitzar la bici com a mitjà de transport. Reclamem al Govern central suport econòmic per a plans de mobilitat sostenibles i a les administracions locals accions d'implantació i promoció de la bici.

L'abril de 2018, l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va declarar el 3 de juny com el Dia Mundial de la Bicicleta per a promoure el seu ús com a mitjà de transport i, així, fomentar el desenvolupament sostenible i local, la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la inclusió social, entre molts altres beneficis.

ConBici, la coordinadora estatal en defensa de la bici, així com la Unió Europea (UE) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), considera que la bicicleta hauria de ser un element estratègic en la mobilitat durant la desescalada, ja que disminuïx els embossos, la contaminació atmosfèrica i acústica i els gasos d'efecte d'hivernacle responsables del Canvi Climàtic, al mateix temps que permet mantindre la distància interpersonal. 

 Foto: AE-Agró

Com a avantatge addicional, pedalejar amb regularitat té clars beneficis per a la salut en introduir la vida activa en el dia a dia. Per estes i altres raons moltes ciutats arreu del món han començat a realitzar o han augmentat els plans d'emergència per a fomentar els desplaçaments amb bicicleta en la desescalada del COVID-19, assegura en un comunicat ConBici.

El Govern espanyol ha limitat el seu suport a donar recomanacions a la mobilitat ciclista

Segons la Coordinadora, l'Estat espanyol no està realitzant prou avanços en este sentit, malgrat que les normes decretades en l’Estat d'Alarma han definit i impulsat la presa de mesures dràstiques en la mobilitat general. Preocupa que la majoria de les ciutats no compten amb cap mena de pla per a millorar ni la mobilitat ciclista ni per als vianants, o per a garantir un transport públic de qualitat durant la desescalada. En estes ciutats és molt probable un augment del trànsit rodat sense precedents, amb el consegüent augment de temperatures, Canvi Climàtic i malalties.

  Foto: AE-Agró

Els organitzadors recorden que mentre el Govern britànic disposa de 250 milions de lliures per a infraestructures per als vianants i ciclistes d'emergència o el francés ha assegurat 60 milions d'euros per a ajudes ciclistes, el Govern espanyol ha limitat el seu suport a donar recomanacions a la mobilitat ciclista. Tanmateix, sí que ha assegurat un suport prioritari a la indústria de l'automòbil i el turisme de masses, la qual cosa, una vegada més, es traduïx a apostar pels mitjans de transport més insostenibles. 

Redistribuir l'espai públic urbà, prioritzant l'ús de vianants i bicicletes.

És en l’àmbit local on s'han de posar en marxa la majoria de les mesures. Per exemple, vies ciclistes específiques i carrers residencials amb prioritat per als vianants i ciclista que cobrisquen tota la ciutat o reduir la velocitat urbana a 30 km/h, a més a més d'instal·lar aparcaments per a bicicletes segurs en punts estratègics. En definitiva, es tracta de redistribuir l'espai públic urbà, prioritzant l'ús de vianants i bicicletes.  L'urbanisme tàctic, que consistix en modificacions amb senyalització provisional, pintura, bancs o jardineres, permet escometre estos canvis ràpidament. Cal, a més a més, facilitar la intermodalitat, permetent viatjar amb bicicleta en el transport públic i posar en marxa programes de formació per a circular amb bicicleta amb seguretat, dedicat sobretot a persones amb poca experiència. 

 Foto: AE-Agró

Finalment, les associacions ciclistes i ecologistes insisteixen que la mobilitat ciclista serà crucial en els pròxims mesos, però no es pot descurar l'espai per als vianants, que haurà d'ampliar-se per a garantir la distància interpersonal. Resulta imprescindible també dotar al transport públic dels mitjans necessaris per a oferir un servei de qualitat i amb garanties de seguretat. Perquè hem de recuperar l'espai públic per a la sostenibilitat de la vida i no sols per a circular de pressa.

Precisament, València en Bici-Acció Ecologista Agró i el Fòrum Valencià de la Bici han triat per a realitzar la cadena ciclista “La Bicicleta aliada contra el COVID-19, aliada amb el medi ambient” un dels tants eixos viaris del Cap i Casal que no es poden realitzar amb bici amb seguretat, ni per adults i molt menys per la població infantil. Concretament, esta acció convocada amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta s’ha desenvolupat en el Carrer Sant Vicent. Per a aquestes associacions, des de la Plaça d'Espanya fins al Pont de la Torre és una autovia entre barris al més pur estil desenvolupista del segle passat. Reclamenés una autovia entre barris al més pur estil desenvolupista del segle passat. Demanden a l'Ajuntament de València una solució per a esta via i també Insten a la Generalitat Valenciana que execute, com més prompte millor, el tancament al trànsit motoritzat del Pont de la Torre, per a possibilitar així la mobilitat metropolitana a peu o amb bici. 


Etiquetes