Cap a una governança participativa en la conservació dels aiguamolls mediterranis

El projecte europeu WETNET, coordinat en l'Albufera de València per SEO/BirdLife, té com a objectiu millorar la coordinació i estimular l'efectivitat de la gestió i planificació dels aiguamolls mediterranis.

Després de tres anys de treball, el projecte Interreg WETNET entra en la seua fase final, amb la celebració la setmana passada a Venècia de la Conferència Internacional sobre Governança Sostenible d'Aiguamolls Mediterranis. Durant aquest període de temps, socis de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Eslovènia i Malta, han posat en marxa projectes de governança d'aiguamolls al llarg del Mediterrani treballant amb aiguamolls de tipologia diferent i diferents realitats socials, econòmiques i culturals. Les activitats d'implementació del projecte s'han desenvolupat en 9 àrees protegides entre les quals es troba l'Albufera de València.

Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i coordinat per la Regió del Vènet, el projecte Interreg WETNET aborda la qüestió de la participació social en una millor gestió dels aiguamolls a Europa, que són entorns interconnectats vulnerables que gestionats adequadament contribueixen enormement a la conservació de la biodiversitat, entrellaçant aspectes científics -ambientals i les preocupacions de governança.

 Albufera de Valencia. Foto: Álvaro Olavarría

Construït sobre experiències prèvies de la UE (contractes fluvials), WETNET pretén transferir la mateixa metodologia per a la implementació de 'Contractes d'aiguamolls', actuant a través d'amplis processos participatius on els usuaris, privats i les entitats públiques es comprometen a integrar la preservació dels aiguamolls en les seues activitats ordinàries.

L'Albufera, àrea pilot.

A causa del seu alt valor ecològic i a les estretes interaccions entre els diferents usos de l'espai i la conservació de la biodiversitat, així com als reptes de conservació que afronta l'espai per a les pròximes dècades, l'Albufera va ser considerada per la Comissió Europea com a àrea pilot d'aquest projecte europeu com un lloc idoni per a millorar la seua governança ambiental comptant amb la implicació de tots els actors. "L'Albufera és un aiguamoll sobre el qual existeixen molts interessos diferents entre els diferents grups socials, i que poden arribar a estar fortament confrontats i generar-se conflictes. No obstant això, els processos participatius inclusius i voluntaris, com el que hem desenvolupat en el marc del projecte WETNET, ajuden a llimar aquestes asprors i trobar punts d'interés comú entre sectors com els agricultors, ONG ambientals i empreses de turisme, entre altres. Així, és il·lusionant comprovar com trobar interessos comuns promou la creació de noves aliances i sinergies entre ajuntaments, i es creen nous espais per a la col·laboració i el treball conjunt", explica Pablo Vera responsable del projecte WETNET en SEO/BirdLife.

 Agricultor sembrant arròs en l'Albufera de València. Foto Pablo Vera

El procés de participació per a la signatura del Contracte d'Aiguamoll en l'Albufera de València es tancarà en les pròximes setmanes, després de l'organització de tallers territorials on s'ha buscat el consens i les sinergies entre els diferents grups d'interés en la gestió de l'aigua. Amb el Contracte d'Aiguamoll, es tancarà un Pla d'Acció en el qual es recullen les principals línies de treball consensuades per a aconseguir una conservació de la biodiversitat compatible amb el desenvolupament socioeconòmic.

"En l'Albufera, les línies generals, pendents d'acabar de tancar-se amb tots els grups d'interés participants en el projecte, es divideixen entre accions de governança, medi ambient i desenvolupament socioeconòmic. Entre aquestes accions identificades i consensuades com més rellevants per a millorar la gestió de l'aigua en l'Albufera, destaquen accions com la posada en marxa d'un centre d'informació virtual, l'aprovació definitiva dels plans de gestió de l'aiguamoll, la definició de les aportacions d'aigua en les seues diferents procedències, el control d'abocaments urbans i la posada en marxa d'avaluacions dels programes agraris actuals, el desenvolupament d'accions específiques de desenvolupament local i el desenvolupament d'un pla d'ús públic" apunta Pablo Vera.

 Vela Llatina en l'Albufera de València. Foto Alvaro Olavarría.

Carta de Venècia

La conferència ha conclòs amb l'inici de la tramitació de la Carta de Venècia per part dels socis del projecte i entitats participants en el procés. Amb el suport de tota mena d'institucions, organismes públics, organitzacions i associacions que treballen actualment a millorar la governança al Mediterrani, la Carta de Venècia demandarà a la Unió Europea un impuls ferm d'una governança, voluntària, inclusiva i participativa d'aiguamolls. Per a Pablo vora, "la Conferència Final del projecte WETNET que va tindre lloc la setmana passada ha sigut un esdeveniment enriquidor en el qual la posada en comú d'experiències desenvolupades en els 9 aiguamolls pilots del projecte han permés establir aprenentatges interessants sobre com enfocar aquests processos en altres aiguamolls de la conca mediterrània, així com establir sinergies entre els socis per a poder assegurar la implantació dels Plans d'Acció acordats en cadascun dels contractes d'aiguamoll".


Etiquetes