Castelló de la Plana incentiva l'agricultura ecològica i la ramaderia.

L'Ajuntament de Castelló manté obert fins a l'1 de març el termini de presentació de sol·licituds per a optar a la bonificació en 2022 de l'Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica. Les finques en producció tenen un descompte d'un 50% i les que a més siguen ecològiques ascendeix fins al 70%. A partir de l'1 de març, continuarà el procés fiscal per als rebuts de 2023.

L'Ajuntament de Castelló ha incorporat en l'Ordenança fiscal de l'Impost dels Béns immobles de l'any 2021 bonificacions per a les parcel·les de naturalesa rústica que mantinguen la seua producció agrària o ramadera amb la finalitat d'incentivar l'activitat econòmica en el sector primari, que el consistori considera d'especial interés i d'interés municipal. L'ajuntament bonificarà un 50% de l'import del rebut per a aquelles finques en explotació acreditada i del 70% per a aquelles que a més ho fan amb certificació ecològica. Aquesta iniciativa té un caràcter progressiu i exclou les grans propietats de més de 10 hectàrees que corresponen a un únic propietari.

“Enguany hem començat a aplicar la bonificació en l'IBI rústic en els cultius en actius, una mesura pionera de progressivitat fiscal verd que s'impulsa per a ajudar a dinamitzar el sector primari i frenar l'abandó dels camps en el terme municipal”, ha indicat el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro.

Requisits

Per a poder accedir a aquesta bonificació s'han de complir els següents requisits atés el tram bonificable al qual s'opte:

Bonificació del 70% de la quota integra dels immobles de naturalesa rústica que actualment es trobe en producció agrària ecològica, acreditada a través de la Certificació del Comité d'Agricultura Ecològica (CAU), Certificació del segell ecològic de la producció, o justificant de la sol·licitud d'inici dels tràmits per a la certificació de producte ecològic

Bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost als immobles de naturalesa rústica en els quals desenvolupen activitat de caràcter agrícola i degudament acreditada mitjançant els següents documents: rebut de pagament de reg d'alguna parcel·la del Sindicat de Regs de Castelló o de la comunitat de regants del Pantà de María Cristina, Certificat de producció agrària per part de la comunitat de regants del Vedat Arrosser (l'Ajuntament es guarda el dret de corroborar aquesta producció), Quadern d'explotació i inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) o Certificació directa mitjançant personal del mateix Ajuntament

La data límit de presentació de les sol·licituds serà fins a 1 de març de 2022 que es podran sol·licitar tant en el Registre General de l'Ajuntament de Castelló (Palau de la Festa, Carrer Riu Sella, 1), com a través del tràmit telemàtic de la seu electrònica habilitat per a tal efecte.


Etiquetes