Creat el mapa dels abocaments incontrolats del municipi de Vinaròs

Membres i simpatitzants d'APNAL Ecologistes en Acció Vinaròs han localitzat desenes de punts negres d'abocaments incontrolats de residus dins del municipi de Vinaròs, Castelló. Inerts, mobiliari, uralita, materials de construcció, plàstics, etc., formen part de la gran quantitat de fem que s'acumula en barrancs, camins, carreteres i zones industrials.

Gràcies a l'intens treball de camp de desenes de voluntaris d'Ecologistes en Acció, durant la primavera i estiu de 2019, s'han localitzat i identificat alguns dels nombrosos punts d'abocament de residus incontrolats existents en el terme municipal de Vinaròs. Amb aquesta valuosa informació s'ha elaborat un mapa de localització d'aquests abocaments que els ecologistes consideren que s'han estat llançant de manera continuada i habitual al medi natural i al nostre entorn més pròxim.

El mapa és obert i pot ser consultat en la següent adreça: https://maphub.net/defanfer/map

Els resultats de l'estudi són escruixidors i es reflecteixen en el mapa en el qual es poden veure fotos de cadascun dels punts amb abocaments il·legals. S'han detectat més de 90 punts d'abocaments il·legals amb residus de diversa naturalesa. Els més habituals són plàstics, enderrocs, botelles, mobles i electrodomèstics, encara que existeixen punts on es depositen residus perillosos tals com amiant (uralita), fitosanitaris o productes químics corrosius. La majoria d'aquests punts d'abocaments incontrolats se situen en els llits dels rius i barrancs. Tindre'ls localitzats servirà als ecologistes analitzar i tindre controles aquests punts negres d'abocaments incontrolats.

Barranc Triador. Amiant, abocats d'inerts i espuma aïllant

Els ecologistes han fet arribar l'estudi a l'Ajuntament de Vinaròs, a través de la Regidoria de Transició Ecològica, que s'ha compromés a retirar els residus en les zones públiques i a iniciar els tràmits oportuns per a gestionar els abocaments en les àrees de domini privat.

Més informació als ciutadans i campanyes de sensibilització

Els ecologistes de Vinaròs també van transmetre la necessitat de fer arribar als ciutadans la informació sobre la correcta actuació respecte al processament de residus: els punts de recollida, senyalització, pla d'ubicació de l'ecoparc, així com de les vies de reciclatge que hi ha en la localitat. Així mateix van demanar que en els punts en els quals es realitze la neteja es col·loque un cartell indicatiu de les sancions econòmiques en cas de reiteració.I que també es prenguen mesures correctores i sancionadores per a evitar les reiterades infraccions que es produeixen en l'actualitat de l'ordenança Municipal de Vinaròs sobre Medi rural de data 06/04/2000 ("Queda prohibit llançar o tirar als llits, públics o privats, de rierols i rius, barrancs, séquies, desguassos, etc. objectes com llenyes, canyes, brosses, pedres, envasos, plàstics, runes, deixalles i, en general, qualsevol altre que puga impedir el pas de les aigües o continue susceptible de degradar el medi ambient"). Les infraccions es consideren molt greus i estan sancionades amb multes entre 1.501 i 3.000 euros.

 El mapa és obert i pot ser consultat en la següent adreça: https://maphub.net/defanfer/map

Així mateix, s'haurien d'estudiar les raons per les quals els veïns i ciutadans residents a Vinaròs fan poc ús o cap dels punts verds que se'ls ofereixen. Són insuficients o no compleixen les nostres expectatives? Sabem tots on es troba el punt verd de reciclatge en la nostra localitat? Està prou publicitat? Està dissenyat per a recollir tots els residus que generem?

APNAL-Ecologistes en Acció Vinaròs recorda a la ciutadania que és competència de tots i cadascun de nosaltres intentar que el nostre entorn estiga net. I apel·la a la consciència i col·laboració ciutadana per a millorar aquesta preocupant situació, i a les administracions competents per a realitzar una àmplia i necessària campanya de sensibilització.


Etiquetes