Demanen més poder municipal per a decidir sobre les instal·lacions de renovables

Coordinadora valenciana per la implantació racional de les energies renovables ha presentat mocions als ajuntaments per a reivindicar el poder de decisió en el cas de la implantació d'instal·lacions de renovables.

El Pla Nacional d'Energia i Clima del Govern d'Espanya defineix els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, de penetració d'energies renovables i d'eficiència energètica que ha d'implementar-se fins al 2030. Les Comunitats Autònomes, entre elles la Valenciana, han actualitzat la seua normativa autonòmica per a desenvolupar el citat pla; en el nostre cas, amb el Decret llei 14/20202 i amb el Decret llei 1/2022.

Tant el pla nacional com els decrets autonòmics limiten totalment la capacitat de decisió dels ajuntaments per a poder decidir els llocs i les dimensions més adequades per a les instal·lacions de renovables en els seus respectius municipis, vorejant la inconstitucionalitat per saltar-se les normes urbanístiques municipals. 

Segons la Plataforma, multinacionals i fons d'inversió estrangers, davant la possibilitat de fer negoci, han desembarcat en la majoria de les comarques de l'interior plantejant les seues instal·lacions comptant amb la facilitat que permeten la normativa autonòmica, incloent-hi, tal com s'ha comentat, passar per damunt dels ajuntaments, poder posar instal·lacions en espais protegits i accedir a la declaració d'interés comunitari, que pot implicar l'expropiació dels terrenys necessaris per a les instal·lacions, en alguns casos, transformant zones agrícoles en plena producció.

La plataforma demana als plenaris dels ajuntaments la derogació d'aquells articles dels nostres decrets autonòmics que no permeten que siguen els ajuntaments els que puguen decidir sobre les instal·lacions de renovables en els municipis. De la mateixa manera, que es complisca el més prompte possible l'“Acord parlamentari dels grups parlamentaris del Botànic sobre energia”, pacte que, en la seua redacció i en opinió de la plataforma, és contradictori amb els decrets autonòmics, perquè en aqueix Acord, signat el maig passat, entre altres punts es reivindica el que la Coordinadora fa temps que ve demandant:

“L'establiment de mecanismes que permeten als municipis participar en la planificació i ordenació de la implantació d'energies renovables en el seu terme”

El Decret llei 14/2020 planteja que fins al 2030 la nostra Comunitat ha d'instal·lar 6000 Mw de fotovoltaica i 4000 Mw d'eòlica. Des de la Coordinadora sempre han demanat que es diga quanta energia es pot aconseguir amb autoconsum, comunitats energètiques i instal·lacions en zones degradades; després, la resta, fins a arribar als 10000 Mw, s'hauria de negociar amb els territoris per a assegurar l'objectiu del 2030. Malauradametn el procés fins ara ha sigut a l'inrevés: tenim les comarques de l'interior plenes de peticions de projectes, en alguns casos amb necessitat de grans extensions de terreny.

Segons la Plataforma, els ciutadans volen pagar el mínim possible per l'energia que consumim en les nostres llars, per a això només hi ha dues solucions, l'autoconsum individual i col·lectiu, que necessàriament porta associat haver d'invertir capital, i les Comunitats Energètiques Locals amb participació municipal, que permetran als ajuntaments començar a oferir als seus ciutadans una energia més barata o dedicada a les persones més vulnerables. Aquest hauria de ser el primer objectiu de les nostres autoritats, ja que l'electricitat de les macro plantes no serà la que abaratisca el rebut de la llum.


Etiquetes