Descobreixen en el Tancat de la Pipa una planta amenaçada i única en la península ibèrica

● En l'actualitat, el Tancat de la Pipa és l'únic lloc de la península Ibèrica on es pot observar la planta hepàtica submergida Riella echinata. ● La gestió activa de l'aiguamoll artificial és clau per a la recuperació i el foment d'espècies amenaçades.

L'equip de gestió i seguiment d'Acció Ecologista-Agró ha trobat una nova espècie de planta subaquàtica en el Tancat de la Pipa, àrea de reserva del PN de l'Albufera que custòdia al costat de SEO/BirdLife. Es tracta de Riella echinata, una hepàtica (un grup de plantes emparentat amb les molses), que ha sigut identificada per primera vegada en aquesta zona gràcies a la col·laboració amb el departament de Botànica i Geologia de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València i en particular amb el professor José Gabriel Segarra-Moragues.

Segarra explica que "aquesta espècie es desenvolupa en llacunes d'aigua dolça estacionals o amb una forta fluctuació del nivell d'aigua. Riella echinata presenta una distribució escassa i fragmentada i de la qual es coneixien fins hui únicament set localitats en les quals s'ha trobat: una al Marroc, dues en Gran Canària, una a les Illes Balears (Eivissa) i tres a València. A causa de la seua escassetat va ser considerada com Amenaçada (EN) a escala global i com Críticament amenaçada (CR) per a Espanya peninsular segons els criteris de la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa). L'elevat grau d'amenaça en aquest últim cas resulta justificat atés que s'ha constatat que les tres poblacions valencianes conegudes anteriorment, en la zona de la Marjal del Moro a Sagunt i de l'Ullal de Baldoví a Sueca, ja no es desenvolupen a causa de l'evolució de la vegetació palustre que ha eliminat l'hàbitat òptim per a l'espècie submergida. El descobriment d'aquesta espècie en una nova localitat valenciana, en l'àrea de reserva del Tancat de la Pipa, en el qual s'ha observat una excepcional abundància d'individus, aporta perspectives esperançadores per a la supervivència d'aquesta espècie en el nostre territori i per al total de la seua àrea de distribució".

 Riella echinata. Fotos: Matthieu Lassalle, Acció Ecologista-Agró 

El gènere Riella s'inclou dins de les hepàtiques, un dels tres grups de plantes no vasculars, els briòfits, que existeixen en l'actualitat. Aquest gènere comprén poc més de 20 espècies i es troba distribuït per tots els continents, a excepció de l'Antàrtida. Malgrat l'àmplia distribució del gènere, la majoria de les espècies tenen una distribució molt més restringida i moltes d'elles són endèmiques de regions que abasten àrees xicotetes d'un o dos continents. La diversitat més gran d'espècies es concentra en la conca Mediterrània, Sud-amèrica, Sud-àfrica i Austràlia. Aquestes espècies es desenvolupen submergides en llacunes generalment estacionals d'escassa profunditat i algunes toleren cert grau de salinitat, la qual cosa resulta molt poc comú entre els briòfits. El seu cicle vital es completa en el breu període d'inundació del seu hàbitat. No obstant això, les seues espores són extremadament resistents i poden romandre en el sediment fins que es recuperen les condicions favorables per a la seua germinació.

La gestió activa de l'aiguamoll artificial és clau per a la recuperació i el foment d'espècies amenaçades.

Aquesta troballa s'emmarca dins del programa del seguiment de vegetació realitzat per Acció Ecologista-Agró els tècnics de la qual afirmen que "la gestió activa dels aiguamolls artificials mitjançant la regulació dels nivells d'aigua i l'aplicació de períodes d'assecament constitueix un factor clau per al creixement de la vegetació submergida i la colonització de noves espècies com Riella echinata. En aquest sentit, es demostra una vegada més el paper que juga l'àrea de reserva del Tancat de la Pipa en la recuperació d'espècies amenaçades i el foment de la biodiversitat dins del Parc Natural de l'Albufera".

Segarra conclou que, a nivell més global, "resulta imperatiu el desenvolupament d'estratègies adequades de gestió del territori per a intentar recuperar les tres poblacions anteriorment conegudes en el territori valencià, ja que constitueixen els únics enclavaments on es desenvolupa aquesta espècie a Espanya peninsular i que a més constitueixen la meitat de les poblacions conegudes a escala mundial d'aquesta espècie".

Etiquetes