Doñana s'enfronta a un nou desastre ecològic que pot ser el colp definitiu

SEO/BirdLife denúncia que, 25 anys després de l'abocament de llots tòxics procedent de la bassa minera d'Aznalcóllar, Doñana afronta una amenaça que pot suposar la seua extinció com a refugi per a espècies amenaçades. Segons l'Informe sobre l'estat de conservació d'aus aquàtiques en Doñana, publicat hui per SEO/BirdLife, la major part de les poblacions d'aus reproductores de Doñana pateixen un marcat descens des de fa més de deu anys, accelerant-se a partir de 2019 i entrant en una tendència regressiva desconeguda fins hui. És el cas del fumarell negret, el roget, la rosseta, l'arpellot de marjal o el curroc.

En la llarga llista de disgustos de la recent història de Doñana com a aiguamoll protegit sobreïx el dramàtic episodi ocorregut el 25 d'abril de 1998, just fa 25 anys, quan la bassa minera de l'empresa suec-canadenca Boliden-Apirsa, en el municipi d'Aznalcóllar, rebentava amb cinc milions de metres cúbics de llots tòxics i aigües contaminades. La riuada, carregada de metalls pesants, desbordava el llit del Guadiamar rumb a Doñana, arrasant tot al seu pas. Després d'enormes esforços per a evitar la seua entrada en el cor del mareny, es va aconseguir detenir just a les portes del parc nacional. Quedaven seixanta quilòmetres de riberes negades pel fang tòxic, 4.600 hectàrees de cultiu i pasturatges arruïnats, els marenys d'Entremuros contaminades, vint-i-sis tones de peixos morts i centenars d'ocells afectats.

Els nous 'Aznalcóllar' de Doñana

Gràcies a una resposta ràpida i coordinada de les Administracions i el suport d'ONG com a SEO/BirdLife, Doñana es va lliurar, quasi miraculosament, d'un abocament tòxic que podria haver arruïnat tot l'ecosistema per dècades. No obstant això, des de llavors s'han accentuat nous problemes que han conduït a l'aiguamoll cap a un possible punt de no retorn. "Doñana està en una situació crítica, immersa en una situació de pèrdua de biodiversitat sense precedents, a causa de la falta de governança històrica, mala gestió hídrica, a la qual se sumen els efectes d'un cicle sec que dura deu anys consecutius. Per això, l'últim que podria ocórrer-li com a agreujant és que el Govern andalús haja tramitat definitivament la Proposició de Llei en el Parlament andalús per a regularitzar altres 650 finques de regadiu il·legals, en lloc d'actuar urgentment i de manera conjunta per a salvar l'aiguamoll", ha exposat Carlos Davila, responsable de l'Oficina Tècnica de SEO/BirdLife en Doñana.

Informe sobre l'estat de conservació dels ocells aquàtics en Doñana,

El millor indicador de la degradació ambiental de l'espai és la pèrdua de biodiversitat. Concretament, l'evolució de les poblacions d'aus aquàtiques és un excel·lent termòmetre que mesura amb dades objectives la qualitat ecològica de l'ecosistema. Així es deriva de l'Informe sobre l'estat de conservació de les aus aquàtiques en Doñana, publicat hui per SEO/BirdLife, que mostra les tendències poblacionals per a les espècies de major interés de conservació, catalogades com amenaçades i que formen part dels valors pels quals Doñana ha sigut reconeguda baix diferents figures de protecció. L'informe incideix, a més, sobre la situació actual de les poblacions d'aus aquàtiques comunes, per a les quals Doñana ha significat una de les seues principals àrees de reproducció i hivernada a Europa. També recopila i analitza les pressions i amenaces més rellevants que planen sobre aquestes poblacions i planteja una sèrie d'actuacions que, en opinió de SEO/BirdLife, permetrien millorar l'estat de conservació d'aquestes.

L'informe posa a més el focus sobre les greus amenaces que afecten les aus aquàtiques dins dels límits de l'espai protegit, una informació científica continguda en els estudis realitzats per l'Equip de Seguiment de Processos Naturals de l'Estació Biològica de Doñana (CSIC), sobre la qual hauria de basar-se la gestió, maneig i conservació de les poblacions d'ocells de Doñana i els seus hàbitats.

Aus en caiguda lliure

Segons reflecteix la sèrie històrica de dades 2004-2022 (EBD-CSIC) sobre l'evolució de les poblacions d'aus aquàtiques reproductors i les seues tendències, la major part de les espècies es troben en una situació extremadament preocupant. Han desaparegut com a ocells reproductors el fumarell negret Chlidonias niger i el roget Aythya nyroca (no crien des de 2018), mentre que durant 2022 la rosseta Marmaronetta angustirostris, en perill crític d'extinció, continua amb una tendència negativa. En 2022 només s'han comptabilitzat 13 parelles reproductores d'aquesta espècie que era ubiqua en l'antiga Doñana, amb centenars de parelles, tant que se la coneixia com la reina del mareny. Només dues parelles de fotja banyuda Fulica cristata han criat durant 2022, a pesar que en la primera dècada del present segle va haver-hi anys amb més d'un centenar de parelles reproduint-se. L'ànec capblanc Oxyura leucocephala, amb només quatre parelles en 2022, continua frenant la seua (encara) evolució positiva, i l'oroval Ardeola ralloides empitjora el seu estat de conservació, mentre que cap parella de bitór Botaurus stellaris ha sigut localitzada en 2022.

Entre els rapinyaires, cap parella d'arpellot de marjal Circus aeruginosus ha sigut localitzada durant la primavera de 2022, per la qual cosa aquesta espècie mostra una de les tendències regressives més preocupants dels últims anys. En 2005 es van comptabilitzar 36 parelles, però només s'han localitzat parelles reproductores un any dels últims quatre (tres nius durant 2021) i no es localitzen pollastres volant des de 2016. Espècies històricament abundants com el curruc Gelochelidon nilotica han passat de xifres superiors al miler de parelles en la primera dècada del segle XXI a reproduir-se tan sols dos anys dels últims nou. La seua situació evidencia la mala evolució dels representants de la família dels xactracs i fumarells en Doñana, que també s'observa en altres espècies com la mongeta Sterna albifrons, que ha passat de més del miler a principis de la dècada a no passar de 20 parelles en 2022.

Espècies més comunes, com a agrós o bec-pla Platalea leucorodia, també estan registrant baixes taxes de productivitat. Sis de les set pitjors dades de reproducció per al bec-pla Platalea leucorodia del segle XXI en Doñana han tingut lloc en 2012, 2014, 2016, 2019, 2020 i 2022, mostrant la població de l'espai natural una tendència lineal clarament negativa, que en valors absoluts se suposa una reducció del 50% de la població reproductora en el que va de segle. Fins i tot una de les espècies hivernants més emblemàtiques i abundants de Doñana, la oca vulgar Anser anser, ha passat de superar els 40.000 exemplars de manera habitual a marcar els registres més baixos de la història, amb menys de 10.000 exemplars.

Moltes amenaces i poc consens

"Aquestes dades alerten sobre la degradació ambiental de Doñana. El mareny roman quasi completament seca durant l'actual primavera, per la qual cosa 2023 suposarà una nova temporada catastròfica per a l'avifauna aquàtica de Doñana. I encara que enguany se suma l'absència de precipitacions, la primavera silenciosa que estem patint en Doñana respon a un conjunt de problemes de gestió de l'espai, de diversa tipologia i abast: des de la derivada de la gestió de l'aigua en la zona a qüestions molt més fàcils de resoldre, com l'ús públic de determinades zones, canvis en el maneig de les espècies, acords amb propietaris i una gestió de la ramaderia basada en criteris ecològics. El que és clar és que per a recuperar els nivells d'embassada òptims per a la reproducció dels ocells en el mareny en aquesta i en les pròximes primaveres cal abordar aquest conjunt de problemes de manera coordinada i integral, considerant l'escenari de canvi climàtic ja en marxa, de la mà de totes les Administracions, dels sectors productius i amb la més que necessària participació de les comunitats locals que viuen en, per i de Doñana", conclou Davila.

En aquest sentit, l'expert de SEO/BirdLife assenyala algunes actuacions d'emergència (contingudes en l'informe) que haurien d'executar-se immediatament, com recuperar el Pla Especial d'Ordenació dels Regadius en la zona nord de la Corona Forestal de Doñana, de 2014, que va significar un positiu avanç cap a la regulació de la deficient ordenació territorial de les zones agrícoles de la comarca, posant fre, parcialment, a l'ocupació d'àrees forestals i a l'extracció il·legal d'aigua. D'altra banda, SEO/BirdLife secunda també el Marc d'Actuacions per a Doñana presentat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, al qual hauria de sumar-se un pla d'ordenació i reestructuració de tot el sector agrícola de l'entorn de l'espai natural protegit.

Aznalcóllar i el Guadiamar en 2023

La catàstrofe, esdevinguda en el pitjor moment de l'any (abril de 1998), en plena reproducció, va motivar la resposta urgent de SEO/BirdLife, que va col·laborar amb el Parc Nacional i Natural de Doñana, coordinant un dispositiu de recollida d'ous i pollastres afectats. Es van realitzar també censos d'espècies per a conéixer l'abast del desastre en l'avifauna i es van atendre els exemplars depositats en el centre de recuperació de fauna instal·lat en El Acebuche.

Carlos Davila, un dels coordinadors de la recollida d'ocells, conclou que, "la neteja i posterior restauració ambiental dels terrenys afectats duta a terme per l'Administració ha permés la recuperació ambiental de la conca del Guadiamar en aquests últims 25 anys. No obstant això, l'ombra del perill plana sobre l'aiguamoll com un estigma perpetu. En Doñana no s'ha complit la màxima de 'qui contamina paga', ja que l'empresa causant del desastre ha esquivat fins hui la seua responsabilitat en els jutjats i no ha arribat a pagar els 132 milions que li reclamen les Administracions. A més, un nou projecte miner liderat per Minera Los Frailes ha sigut aprovat i es planeja la reobertura imminent de la mina. Un assumpte, sobre el qual continuem vigilants perquè aquesta autorització no arribe mai a materialitzar-se". "No obstant això, paradoxalment –afig Davila– la situació hídrica ara és tan greu que si es trencara de nou la bassa d'Aznalcóllar, no hi hauria ous d'arpellot o agró roig per salvar".


Etiquetes