EA i SEO-BirdLife denuncien la destrucció de la major colònia d'oreneta cuablanca de Vinaròs

Ecologistes en Acció i SEO / BirdLife denuncien que, a l'Hospital Comarcal de Vinaròs (Castelló), s'ha destruït la major zona de cria d'oreneta cuablanca (Delichon urbicum) del municipi. Han sigut destruïts més de 200 nius d'aquesta espècie protegida.

L'Hospital Comarcal de Vinaròs, almenys des 2014, alberga la principal colònia de cria d'oreneta cuablanca (Delichon urbicum) d'aquest municipi castellonenc, amb més de 300 nius censats a principi del període reproductor. Al juny de 2015, el centre hospitalari ja va ser denunciat davant les autoritats competents per l'enderrocament de nius d'aquesta espècie protegida per la legislació autonòmica i beneficiosa per a la població. Desgraciadament, la història es torna a repetir en 2017. Ecologistes en Acció i SEO / BirdLife denuncien que s'han destruït uns 260 nius de la colònia en plena època reproductora. Únicament s'han salvat el 10% dels nius actius.

L'avió comú és una espècie inclosa en la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE), creat per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Les molèsties i agressions a espècies com l’oroneta cuablanca, així com als seus nius, ous, pollastres i adults -incloent la retirada dels seus nius-, està prohibida per la legislació vigent. Només està permesa la retirada si no hi ha una altra alternativa i sempre que es compte amb autorització administrativa de la comunitat autònoma. Perquè es puga concedir aquesta autorització, cal que no es perjudique el "manteniment en un estat de conservació favorable de les poblacions de què es tracte, en la seua àrea de distribució natural".

Denuncia interposada

SEO / BirdLife i Ecologistes en Acció han comprovat que no consta autorització de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament Rural i Canvi Climàtic en aquest cas i, atenent a la reincidència dels fets, han interposat les pertinents denúncies davant les autoritats competents - Conselleria de Medi Ambient, SEPRONA, Fiscalia de Medi Ambient de Castelló i Ajuntament de Vinaròs-, per investigar i paralitzar aquestes activitats i buscar solucions perquè no es tornen a repetir. Recorden les organitzacions ambientals que la destrucció intencionada dels nius d'espècies protegides, com l'oroneta cuablanca, pot suposar penes de presó de fins a 2 anys.


SEO / BirdLife està preparant a més una denúncia a la Fiscalia Coordinadora de Medi Ambient i Urbanisme en relació a aquest cas i tots els que es vénen comunicant a l'organització en tot el territori nacional per destrucció de nius d'oreneta cuablanca, i falcia .

D'altra banda, les dos ONG fan una crida al respecte als nius d'orenetes i falcies, i a la col·locació de mesures correctores -de fàcil instal·lació- per a evitar les molèsties que puguen ocasionar les seues defecacions, com és el cas de baldes o de sistemes de contenció sota dels nius.

Lluny de suposar molèsties als ciutadans, la presència d'orenetes, falcies o rates penades reverteixen en una sèrie de beneficis ambientals a la ciutadania. Entre d'altres, destaca el seu paper com a "insecticida natural". Cada falcia, per exemple, consumeix 55 quilograms d'insectes a l'any. Les orenetes arriben a ingerir 60 insectes cada hora i l’oroneta cuablanca s'alimenta d'una gran proporció de mosques i himenòpters (especialment les formigues voladores). Les rates penades consumeixen un terç del seu pes corporal en insectes per nit.

Etiquetes