Ecologistes reclamen actuar ja contra els residus a Les Salines de Santa Pola

Els grups ecologistes representats en la Junta Rectora del Parc Natural de les Salinas de Santa Pola (AHSA, Tolaitola i Ecologistes en acció) consideren greu la creixent deterioració ambiental causat per l'abocament de residus entorn de la N-332 al seu pas per aquest espai natural i denuncien que des de fa anys està havent-hi un constant augment de fems que està provocant una preocupant degradació. A més suggereixen mesures per a la redacció del Pla d'Integració Paisatgística de la N-332.

En l'última reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de les Salines de Santa Pola, celebrada el mes de març passat, el representant dels grups ecologistes va tornar a demanar a la Conselleria de Transició Ecològica que negocie amb el Ministeri de Foment l'establiment d'un protocol de neteja adaptat a les especials característiques dels espais que travessa la N- 332 i que aquest hauria d'incloure la neteja de les tolles i saladars que voregen la via.

En el transcurs d'aqueixa reunió de la Junta Rectora, els grups ecologistes van demanar a més que en compliment del que es disposa en el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) d'aquest espai protegit, es procedira a la redacció del preceptiu estudi de minimització d'impactes del traçat de la carretera N-332 que discorre per l'interior del parc natural, document que hauria d'haver-se redactat en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor del PRUG.

El mes d'octubre passat va ser presentat un escrit amb els aspectes que, segons el parer dels ecologistes, hauria d'incloure l'esmentat pla d'integració paisatgística. Entre les mesures proposades es troba la substitució de les actuals biondes metàl·liques per altres folrades de fusta, l'adequació dels punts de parada existents en l'actualitat, la instal·lació de barreres físiques per a evitar l'entrada de vehicles de motor en el saladar del Tamarit o la reducció de la velocitat màxima permesa a 70 km/h entre altres.

En aqueix escrit, les organitzacions alertaven també que la problemàtica de residus al Parc Natural de les Salinas de Santa Pola no solament es limita als generats pels usuaris de la N-332, sinó que en els últims mesos, s'ha detectat l'abandó de residus en la braça de l'atzarbe Ample, acumulant-se grans quantitats d'envasos i bosses de plàstic, presumiblement abandonats per pescadors esportius que cada vegada acudeixen a pescar en major número a aqueix sector del parc natural.

D'altra banda, els ecologistes sol·liciten que, independentment de la redacció de l'esmentat estudi d'integració paisatgística, la Conselleria de Transició Ecològica d'acord amb la Delegació del Ministeri de Foment en la Comunitat Valenciana l'adopció de mesures concretes i immediates de neteja de l'entorn de la N-332 al seu pas pel Parc Natural de les Salinas de Santa Pola.


Etiquetes