El Centre de recuperació de Fauna La Granja del Saler allotja tres cries de porc senglar

El passat 19 de març en la població de Godelleta, van aparéixer en una casa a prop de l´urbanització del bosc tres femelles de porcs senglars de 1210,1240 i 1250 gr. respectivament. Estaven arrupits en un buit, on no hi havia rastre de la mare.

En arribar a la seua maduresa sexual en el  primer any, una femella de porc senglar pot arribar a tindre entre tres i cinc cries, depenent de la seua grandària i fertilitat pot arribar a superar aquest número.

Les tres femelles trobades a Godelleta van ser traslladades al Centre de Recuperació de Fauna de la Granja del Saler, on després del part dels veterinaris, no se'ls va trobar cap tipus de lesions ni malalties. Es pot dir que estan ben sanes. Dins de les instal·lacions del Centre de Recuperació, es troben allotjades en la zona dels mamífers on disposen de llit vegetal i llum d'infrarojos. Els dos primers dies van ser alimentades amb llet comercial de gata, després van passar a una dieta omnívora, principalment verdura i una xicoteta quantitat de pienso de carnívors.

Foto: porcs senglars al Centre de Recuperació de Fauna de la Granja del Saler

Es cataloguen com omnívors, depenent dels recursos alimentaris del medi en el que viu.

Després de la seua recuperació, els objectius són que puguen ser reintroduïts en el medi natural, de no ser possible pel seu grau de "emprentació", s'estudiarà la possibilitat de cedir-los a un santuari animal o granja escola. Seria una de les millors opcions. Hui en dia els porcs senglars, Sus scrofa, suposen una gran amenaça per la seua gran expansió per Europa, són animals que s'adapten molt bé a qualsevol medi, amenaçen els nostres ecosistemes, la biodiversitat, l'agricultura, la ganaderia i la seguretat vial. No tenen cap tipus de depredadors, com abans era el llop, Canis lupus, que iegulava la seua sobrepoblació.

Cada vegada més porcs senglars  

L´elevada població provoca que els porcs senglars cada vegada més, arriben a urbanitzacions o cases de luxe construïdes en el seu hàbitat natural. Quant als problemes amb el tràfic rodat, la llei en vigor del 6/ 2014, del 7 d´abril, diu que "la culpa de la col·lisió entre una espècie cinegètica i el vehicle, recau exclusivament sobre el conductor". Abans del 2014 és podia culpar al titular del vedat de caça, o al titular de la via pública. Sols és podria culpar al conductor en el cas d´haver incomplit les normes de circulació en el moment de l'accident.

Foto: porc vietnamita

Quant a control

Sols es dóna la caça del porc senglar per raons de control o fins esportius. La Conselleria de agricultura organitza batudes junt amb els col·lectius de caça per rebaixar la densitat de població. Altres maneres que han sigut proposades per la Conselleria és la ficada de gàbies tenint el mateix resultat, siguent  menys sagnants, perilloses i traumàtiques. D'aquesta manera es donarà un ús social ficant la seua carn a disposició per menjadors socials o centres públics.

Altres Comunitats autònomes utilitzen l'orina del llop com a repel·lent. També altres grups ecologistes i el partit polític PACMA, mantenen la posició de castrar-los amb mètodes indolors.

Les modalitats esportives que es poden practicar en la Comunitat són: ganxo, batuda, al salt i espera. La llei 13/2004 prohibeix, en l'exercici de les modalitats esportives, la caça de cries o de femelles seguides de les seues cries lactants.

Un dels problemes que està lligat amb l'antropització per causes de l'esser humà, és la solta de porcs vietnamites, Sus scrofa domesticus, que acaben emparellant-se amb els porcs senglars, formant híbrids denominats: cerdolins o  javamites. L´associació d´Entitats de caça de la Comunitat Valenciana (ADECACOVA) alerta de que aquestos híbrids produïxen grans mals als agricultors, arriben a tindre més pes que un porc senglar autòcton i alteren la genètica, variant el nostre patrimoni natural i la seua biodiversitat.


Etiquetes