El futur de la rosseta pendent d'Europa

Mentre Europa li gira l'esquena, la població espanyola de rosseta (Marmaronetta angustirostris) continua en un estat extremadament greu, fins al punt que l'octubre de 2018, el Govern d'Espanya va declarar a aquest xicotet anàtid en situació crítica d'extinció, una catalogació que solament comparteixen altres 3 vertebrats del nostre país.

El mes de març passat es va fer públic el llistat de projectes Life aprovats en la convocatòria de 2018, quedant finalment fora dels triats el Projecte per a la recuperació de la rosseta a Espanya, coordinat per la Fundació Biodiversitat, entitat dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i en el qual participava entre altres administracions autonòmiques i ONGs, la Generalitat Valenciana. Es dóna la circumstància que era la segona ocasió en què la Unió Europea rebutjava el finançament d'aquest projecte, que ja va ser presentat en l'anterior convocatòria de 2016 amb idèntic resultat. Fonts de la Conselleria de Transició Ecològica pròximes al projecte han assegurat a Samarucdigital que el projecte ha sigut modificat i tornat a presentar a Europa. Segons sembla, ha passat el primer filtre ara al novembre i la decisió final es prendrà el gener vinent.

 Programa de cria en captivitat al Parc Natural del Fondo

Segons l'associació conservacionista Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant (AHSA), una de les principals accions en el sud d'Alacant, contemplades en el projecte Life, consistia a adquirir zones humides de titularitat privada, confrontants amb el paratge on es duu a terme la reintroducció d'exemplars de rosseta provinents del programa de cria en captivitat al Parc Natural del Fondo, en els quals es practica la caça d'ocells aquàtics i on tradicionalment ha nidificat l'espècie.

Morts de rossetas en el Parc Natural del Fondo

Segons informa AHSA, investigadors de la Universitat Miguel Hernández alertaven fa dues setmanes de la mort per trets, en el P.N del Fondo, d'una rosseta pertanyent al programa de reforçament poblacional que es realitza en aquest espai natural, dins de les accions contemplades en l'Estratègia Nacional per a la conservació d'aquesta espècie, promogudes per la Generalitat Valenciana.

Durant els dies següents, fins a tres exemplars més de rosseta, que portaven emissor GPS com el primer exemplar abatut, van ser trobades mortes en vedats situats dins del P.N. del Fondo. Pel que sembla, en almenys una d'elles s'ha pogut confirmar que la mort es va produir per trets. En total han resultat morts quatre exemplars de rosseta, amb emissor GPS, que romanien en la zona a l'inici de la temporada de caça. Altres tres rossetes amb emissor han completat la seua migració i es troben al Marroc, segons ha pogut saber Samarucdigital.

 Mort per trets d'escopeta en el P.N del Fondo d'una rosseta.

A l'organització ecologista fa anys que denuncia la falta de control de la caça al Fondo. El mes de juny passat va presentar una petició en la Conselleria de Transició Ecològica instant que els plans tècnics de gestió cinegètica dels vedats de caça del P. N. del Fondo s'ajustaran al que s'estableix en el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), a més de sol·licitar informació sobre diferents aspectes de la gestió cinegètica en aqueix espai natural i altres aiguamolls del sud d'Alacant.

Segons AHSA hi ha constància de l'incompliment del PRUG dels esmentats plans tècnics quant al nombre d'ocells que s'autoritza a ser matades i a l'absència de control dels agents ambientals. Segons Amics dels Aiguamolls, sobre la base d'aquests documents, en la temporada 2017/18 es va autoritzar a caçar més del 150% dels ocells censats l'hivern anterior. Els ecologistes consideren que les morts de rossetes ocorregudes aquests dies, ve a corroborar la hipòtesi dels principals investigadors sobre l'espècie, quant a la responsabilitat de la caça en la seua extinció.

La Conselleria ha remés una nota a AHSA on reconeix que els plans tècnics de gestió cinegètica dels vedats de caça dels parcs naturals del Fondo i les Salines de Santa Pola i de la Zona Humida Catalogada el Fondo d'Amorós, existeixen aspectes que requereixen una modificació. De moment, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica limitarà la caça nocturna d'ocells aquàtics en els aiguamolls del sud d'Alacant, fins mitja hora després de la posta de sol (en l'actualitat es permet fins una hora i mitja després del crepuscle) amb l'objectiu de no interferir en els projectes de recuperació del xarxet marbrenc.

A més, segons ha informat la Cosellería a AHSA, els canvis previstos per l'Administració, a més de l'esmentada limitació de la caça nocturna, consistiran en la delimitació de zones de reserva en els vedats, millora en la presa de dades per a l'assignació dels contingents d'ocells o la supressió d'una modalitat de caça no autoritzada pel PRUG. Quant a la realització dels preceptius controls en els vedats de caça, informa que aquests s'estan duent a terme i que s'han realitzat controls especials en alguns vedats.

  Rosseta (Marmaronetta angustirostris) Foto Manuel Pascual.

La rosseta en estat crític

La rosseta es troba catalogada com "En perill d'extinció" en el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades. En l'àmbit nacional es troba inclosa en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial en la categoria d'En perill d'extinció i en 2018 en situació crítica. També a escala estatal s'ha aprovat l'Estratègia per a la conservació de la rosseta (Marmaronetta angustirostris), fotja moruna (Fulica cristata) i anec capblanc (Oxyura leucocephala) a Espanya.

En el marc dels convenis internacionals subscrits per Espanya, aquesta espècie està en l'Annex I de la Directiva Ocells (79/409/CE); en l'Annex II del Conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida silvestre i el medi natural a Europa, com a espècie estrictament protegida i en l'Annex II del Conveni de Bonn, relatiu a la conservació de les espècies migratòries d'animals silvestres. Així mateix, cal assenyalar l'existència d'un Pla d'Acció per a l'espècie en el marc de la Unió Europea i per al desenvolupament de les actuacions contemplades en la Directiva Ocells 2009/147/CE.


Etiquetes