El Port de València redueix l'empremta de carboni al temps que augmenta el pas de mercaderies

12 projectes per la reducció de l’impacte mediambiental s’apliquen a les instal.lacions portuàries de València, Sagunt i Gandia. La reducció de les emissions d’efecte hivernacle és una de les prioritats de l’Autoritat Portuària, que també controla els nivell de contaminació acústica o de l’aigua. En l’últim any l’empremta de carboni s’ha reduït en un 17%, al mateix temps que el volum de mercaderies s’ha incrementat en un 14%.

El port de València és el primer en moviment de contenidors al Mediterrani i un dels més importants del món. Cada any passen per ací més de 4 milions de contenidors de mitjana i la tendència està en creixement. Al mateix temps és un dels ports que més quantitat de mesures mediambientals ha introduït en els últims 20 anys, per a tractar de reduir l’impacte de la seua activitat. Durant 24 hores al dia el consum d’energia és constant en l’entrada i eixida de les grans embarcacions i el trasllat de totes les mercaderies que transporten. A més de la contaminació atmosfèrica, l’ocupació del territori, l’alteració dels usos del sòl o la contaminació de l’aigua són altres de les afeccions que provoca la seua activitat.


L’Autoritat Portuària, juntament amb diverses empreses, participa en 12 projectes per reduir a l’impacte ambiental que provoquen els ports de València, Sagunt i Gandia. Federico Torres, director de l’Àrea de Seguretat i Medi Ambient, explica que en actuacions suposen una inversió global de 140 milions d’euros. La intervenció més important és centra en la reducció del consum de gasos d’efecte hivernacle, que inclou la incorporació de tecnologies híbrides i sistemes d’il.luminació dinàmica que s’activen només en funció de les necessitats productives per estalviar consum energètic. Estes actuacions han aconseguit reduir en un 17% l’empremta de carboni del Port i, al mateix temps, incrementar en un 14% el volum de mercaderies en l’últim any, segons acrediten les mesures realitzades des de 2008 en connexió amb el Ministeri de Medi Ambient.

20 anys d’actuacions

Totes les actuacions relacionades amb el medi ambient que es desenvolupen als ports de València, Sagunt i Gandia apareixen recollides en la guia “Vivir el puerto ambientalmente”, editada per l’Autoritat Portuària. En les instal·lacions es prenen també mesures constants sobre la qualitat de l’aire, el sòl, l’aigua o els nivells de contaminació acústica. Des de fa 20 anys el Port de València és pioner en tractar de minimitzar l’impacte de les seues activitats com destaca del president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, que recorda com les seues actuacions van més enllà del compliment estricte de la normativa mediambiental.

L’última de les iniciatives que s’estan posant en marxa és la construcció d’una estació de gas liquat. La nova legislació europea obliga a que les embarcacions utilitzen este combustible, però a més a València es destinarà al funcionament de les grues i altres infraestructures que demanen un elevada despesa energètica.

El cens de les aus que viuen en l’entorn de l’àrea portuària, o de les espècies vegetals que viuen a l’aigua es poden consultar en dos guies naturalístiques patrocinades per l’entitat. A més llarg termini, s’estudia la implantació d’energia eòlica dins una política en constant moviment.


Etiquetes