El sistema de retorn d’envasos podria incrementar fins al 90% el percentatge de recuperació

Al 2018 la conselleria de Medi Ambient preveu la implantació del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’Envasos al País Valencià, un sistema ja implantat en altres països europeus que podria arribar a recollir el 90% de les llaunes i envasos emesos. Actualment al nostre territori, dels 7 milions de envasos consumits a l'any, 5 milions no van a parar al contenidor adequat.

La Generalitat Valenciana pretén implantar en dos anys un sistema circular de reciclatge al País Valencià per als envasos de plàstic, vidre i bricks. Aquest sistema, conegut com Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’Envasos (SDDR) consisteix en la implantació d’un depòsit als productes que seria abonat al consumidor una vegada entregara els envasos per a ser reciclats.

Al País Valencià, dels 7 milions de begudes que es consumeixen a l'any, 5 no van a parar al contenidor adequat i acaben en abocadors o perduts per l’entorn. Segons , -una iniciativa conjunta d’empreses de reciclatge, ONGs, sindicats i associacions de consumidors que pretén informar sobre aquest sistema de reciclatge- amb la implantació del Sistema de Retorn d’Envasos aquestes dades es reduirien considerablement.

Foto: http://www.retorna.org

En paraules del seu director de comunicació, César Garcia, el SDDR evita “el desastre ambiental i econòmic que suposa que cada dia a Espanya, 30 milions de llandes i botelles de begudes es perden i contaminen el nostre territori urbà, terrestre i marí”.

Des de Retorna.org asseguren que el nou sistema que pretén implantar la Generalitat Valenciana, i que de Catalunya, les illes Balears i Canàries, no exclou l’actual sistema de reciclatge tradicional: “són dos sistemes complementaris. El sistema de contenidors funciona més o menys bé per als residus que generem a casa, però està clar que ha fracassat per a solucionar la gestió dels residus que es generen fora”, afirma César Garcia.

El secretari autonòmic de medi ambient, Julià Àlvaro, també ha recalcat l’ús complementari d’aquests sistema de reciclatge, durant la reunió que va tindre lloc el passat 7 de juliol amb l'exdirector de l'Agència Europea de medi ambient, Domingo Jiménez Beltrán. “Només estem modificant aproximadament el 20% de la gestió que actualment fan els sistemes integrats”, afirma el secretari autonòmic.

La política europea, a favor del sistema de retorn d’envasos

Volem implantar la directiva marc de residus i els seus principis de reduir, reutilitzar i reciclar, aprofitant l’impuls que actualment està fent la Unió Europea a l’economia circular” explica la consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián, que afirma també que una de les formes més estudiades i eficients d’implantar aquest sistema circular, segons la ONU, es el sistema de retorn d’envasos.

 

Segons Domingo Jiménez Beltrán, el Parlament Europeu proposa que l'objectiu de reciclatge d'envasos per a 2025 siga del 70% i per a 2030 del 80%, amb la puntualització de que no es compten com a reciclatge els materials impropis, tenint en compte que "a Espanya, per exemple, el polietilé (material plàstic amb què es fabriquen moltes botelles) té un 45% d'impropis". A més, Beltrán afirma que "una vegada que s'establix el SDDR, no hi ha envàs que s'escape al sistema”.

El Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’Envasos, a més de reduir els residus, suposaria un augment de la conscienciació de la necessitat de reciclar en la ciutadania, segons paraules de la consellera de Medi Ambient.

Nova York, Oslo i altres ciutats ja han implantat el sistema

Amb la implantació del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’Envasos, la ciutat de València s’uniria a ciutats com Nova York, Oslo o Berlín, que ja han introduït eficaçment aquest mètode de reciclatge. En total, 40 regions de tot el mon ja utilitzen el Sistema de Retorn d’Envasos, segons el (UNEP). Així mateix, la UNEP ha validat recentment el funcionament d’aquest sistema en la seua última reunió a Nairobi.

FFoto: http://www.retorna.org

Concretament, la Generalitat Valenciana ha comptat amb experts del sistema alemany de retorn d’envasos per als estudis que actualment està realitzant l’entitat i que tenen com a fi últim la creació d’una nova normativa que regule el nou sistema de reciclatge. Segons la Consellera de Medi Ambient, el sistema alemany, implantat a ciutats com Berlín,  pot arribar a reciclar fins el 90% del total d’envasos emesos.

Reduir els residus a les conques marines

Altres associacions al llarg del territori també s’han pronunciat sobre la necessitat de reduir els abocaments de llandes i plàstics de begudes a les conques fluvials i marítimes. És el cas de , que ha denunciat al SEPRONA l’abocament de deixalles a la conca del riu Segura.

Segons l’organització, més del 90% dels residus que s’acumulen al riu Segura són envasos de plàstic que acaben majoritàriament a la mar. Des d’AHSA reivindiquen la necessitat de canviar la normativa de residus i envasos.

Etiquetes