El So de la Natur 90 - Selva tropical

Totes les combinacions químiques ja han estat utilitzades per la vida.

“Milions d'anys interaccionant entre si: simbiosi, mutualisme, lluita... Animals, plantes, microorganismes. Totes les combinacions químiques ja han estat utilitzades per la vida. Per això, allà on la vida és més diversa, en les selves tropicals, podríem trobar tots els medicaments imaginables. De moment, el més important, és conservar totes les formes vives, i malauradament no ho estem fent molt bé”, relata Batiste Miguel en El So de la Natura.

Etiquetes