El So de la Natura 27. Rat penat comú (Pipistrellus pipistrellus)

Rat penat comú (Pipistrellus pipistrellus)

Podcast À Punt Media

Rat penat comú (Pipistrellus pipistrellus)

Els rats penats emeten sons inaudibles per nosaltres i interpreten el retorn com si fos un radar per orientar-se. Ací hem baixat la frecuencia, per això els podem escoltar.

Etiquetes