El So de la Natura 67: Ones tranquiles en patja d'arena

Línea de costa

Ones tranquiles en patja d'arena. Asseguts a vora mar, les ones suaus besen de tant en tat la punta dels nostres peus. És difícil en eixa situació, imaginar que uns dies després, la fúria de la mar s'engolira tot el que trobe.


https://www.samarucdigital.com/article/la-costa-un-paisatge-en-moviment

Etiquetes