El So de la Natura 76. Platges mediterrànies 1

Una platja mediterrània natural i solitària.

Encara no podem transmetre olors per la ràdio o pel web, però podem evocar-los mitjançant els sons. Quina olor us suggereixen els sons que ens porta Batiste Miguel en el So de la Natura?

1 - Una platja mediterrània natural i solitària. 

2 - Una platja mediterrània en estiu plena de gent. 

3 - La platja de la Malvarrosa després d'una forta pluja.

Etiquetes