El So de la Natura 87: Pingüí de cara blanca (Eudyptes schlegeli)

El canvi climàtic, el major repte global que tenim com a espècie, no entén de fronteres.

El canvi climàtic, el major repte global que tenim com a espècie, no entén de fronteresrepte global que tenim com a espècie, no entén de fronteres. Per això el So de la Natura de Batiste Miguel té molts quilòmetres de distància.

“Era l'any 2000 quan vaig gravar aquest so a la colònia antàrtica de pingüí de cara blanca. En eixe moment teníem una preocupació a escala planetària: el forat de la capa d'ozó, que amenaçava especialment eixes terres del Sud. La resposta internacional va ser contundent i com a conseqüència, hui, el forat s'ha reduït considerablement. És un bon exemple de com hem d'afrontar el canvi climàtic, encara que ara la situació és més difícil d'abordar. Amb el petroli hi hem topat”, relata el nostre col·laborador.


Etiquetes