El So de la Natura 91: Grues (Grus Grus)

Són les grues que venen a passar la nit al refugi de l'aigua.

“El sol ja s'ha amagat darrere de l'horitzó, ara el fred es deixa sentir, intens, en la llacuna aragonesa de Gallocanta. Aleshores sentim el so i després les veiem arribar en bandades ben estructurades. Són les grues que venen a passar la nit al refugi de l'aigua, on es troben més segures”, relata Batiste Miguel en el So de la Natura.

Etiquetes