El So de la Natura 94: Corbes marines

Uns moments de caos i cada au va trobant el seu lloc.

“A poqueta de nit, les corbes marines grosses ja estan posades en les branques més altes dels arbres, després venen volant estols de gralles negres seguits d'esplugabous blancs. Uns moments de caos i cada au va trobant el seu lloc. No sabem com ocorre però al final sempre impera l'ordre. Milers d'individus blancs i negres cobreixen els arbres a vora riu. Es fa de nit”, relata Batiste Miguel en el So de la Natura.