El So de la Natura 95: Els pingüins

La col·laboració en igualtat de mascles i femelles és vital per l'èxit de la reproducció.

“L'època de cria és una etapa molt delicada en la vida dels pingüins, perquè han d'eixir del seu element natural: la mar i passar llargues hores en terra, covant l'ou i cuidant i alimentant el pollet. La col·laboració en igualtat de mascles i femelles és vital per l'èxit de la reproducció”, relata Batiste Miguel en el So de la Natura