Eradicat l'episodi de Botulisme al Tancat de la Pipa.

La ràpida actuació i posada en marxa del protocol per SEO/BirdLife i Acció Ecologista- Agró ha aconseguit erradicar i controlar el brot de botulisme aviari al Tancat de la Pipa, una de les reserves de cria d'ocells més importants de l'Albufera de València.

Va ser durant el cens d'ocells realitzat en el Tancat de la Pipa al juliol per SEO/BirdLife, quan es van detectar els primers ocells morts. Des d'aquell moment Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife han treballat ininterrompudament en l'aplicació del protocol de secat i retirada de cadàvers d'ocells i d'exemplars amb la malaltia. Per a això han comptat amb el suport de Tragsa i la col·laboració de les brigades de biodiversitat i del Parc Natural de l'Albufera de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de les voluntàries d'AE-Agró i de Life+ Followers de SEO/BirdLife.

Ràpida aplicació del protocol

El secat es va establir com la mesura més ràpida i eficaç per a controlar i erradicar aquest episodi de botulisme, la mateixa mesura que s'ha aplicat amb anterioritat en els episodis de botulisme al Parc Natural del Fondo, així com de manera preventiva en altres aiguamolls mediterranis com la Marjal dels Moros. A més, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha activat el protocol d'emergència i ha realitzat actuacions amb maquinària per a facilitar el secat. La ràpida actuació en la detecció i gestió del brot de botulisme ha evitat que les xifres d'ocells morts foren majors. S'ha treballat ininterrompudament i incansablement per a evitar majors mortaldats i, per descomptat, impedir que s'estenguera en altres zones de l'Albufera. Després d'un mes des de l'aparició dels primers exemplars morts no es té notícia que s'haja estés a una altra zona del Parc Natural de l'Albufera. El total d'ocells morts o malalts ha anat descendint gradualment a mesura que ha avançat l'assecat del Tancat de la Pipa.


L'episodi de botulisme ha coincidit amb el moment en què aquestes anàtids estan mudant totes les seues plomes de vol i són incapaços de volar i propagar la intoxicació. La muda els fa més propensos a emmalaltir en alimentar-se d'invertebrats portadors de la toxina produïda pel bacteri Clostridium botulinum, toxina causant del botulisme aviari.

Gràcies al fet que el brot ha aparegut amb la temporada de nidificació ja finalitzada, la malaltia no ha afectat les espècies reproductores presents en el Tancat de la Pipa, el qual representa una de les àrees de cria més importants de l'Albufera. Durant les prospeccions dels últims 7 dies no s'ha trobat cap animal malalt o recentment mort, així que podem afirmar que aquest episodi de botulisme en el Tancat està finalitzat el dia de hui.

Balanç

Desgraciadament, resulta molt difícil preveure aquest tipus de brots. Però sí que és molt important actuar amb rapidesa una vegada s'ha detectat un brot, especialment retirant els cadàvers i els ocells malalts. Fins al dilluns 19 d'agost, s'han retirat al Tancat de la Pipa 659 ocells morts i s'han traslladat al Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler altres 91 malaltes, de les quals 35 ja s'han recuperat o estan pendents de ser alliberades. D'aquest total, 547 correspon a collverds (Anas platyrhynchos), espècie amb una població estival de 4.000 i 5.000 exemplars que a l'hivern varia entre els 10.000 i els 20.000 individus, sent l'espècie d'ocell més abundant en l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera. Les ONGs ecologistes lamenten la mortaldat d'ocells al Tancat de la Pipa juntament amb la consideració que aquest episodi no ha afectat en manera alguna a l'estat de conservació de les poblacions d'ocells aquàtics del Parc Natural i recorden que en la temporada 2017-2018 es van caçar, segons les estadístiques oficials, 9.686 collverds en els vedats del parc natural.


Durant les tasques de secat s'han retirat 1.260 kg de peixos morts per anòxia. El 99% correspon a carpes (Cyprinus carpio), espècie declarada exòtica i invasora pel Reial decret 630/2013. La retirada d'espècies exòtiques invasores és una pràctica habitual de les tasques de gestió en el Tancat de la Pipa, així com en altres zones humides pels efectes negatius que tenen sobre la qualitat de l'aigua i les espècies autòctones.

Àrea de reserva emblemàtica a l'Albufera de València

El Tancat de la Pipa és una àrea de reserva propietat de la CHX gestionada a través d'acords de custòdia del territori per Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife. En l'actualitat aquesta àrea de reserva s'ha consolidat com un enclavament de referència al Parc Natural de l'Albufera i com un projecte referent en la restauració d'aiguamolls a escala internacional, destacat, entre altres ocasions, com a experiència exemplar durant el congrés de Living Lakes d'enguany a València. El projecte LIFE+Albufera, desenvolupat en part en el Tancat de la Pipa, ha sigut reconegut per la Comissió Europea com un dels millors projectes d'Europa finalitzats en els anys 2016-2017. Així mateix, AE-Agró i SEO/BirdLife van rebre el premi Experiències Inspiradores 2018 impulsat per EUROPARC- Espanya per la seua experiència com a model de gestió participativa, conservació i integració territorial a través de la custòdia del territori del Tancat de la Pipa.


Aquesta àrea de reserva compta amb el seguiment tècnic  i científic de les pròpies entitats de custòdia, de l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV) i de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València (UV). Des de la seua posada en marxa fa 10 anys, es realitzen periòdicament seguiments de multitud de paràmetres ambientals, hidràulics, de qualitat d'aigües, d'avifauna, de vegetació i biodiversitat en general.

Etiquetes