Es descobreix en Riba-roja de Túria la presència d’una rata penada en perill d’extinció

L’espècie de quiròpter (Myotis capaccinii) té el mateix grau de protecció que el linx ibèric o l’ós bru.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria, dins del seu projecte de conscienciació ambiental EcoRiba, junt amb l’empresa Càdec Taller de Gestió Ambiental S.L. han descobert al municipi de Riba-roja de Túria la presència de la rata penada de peus grans (Myotis capaccinii). Aquest quiròpter inclòs al Catàleg Valencià d’Espècies Amenaçades i al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades, viu en uns pocs municipis de la costa llevantina i Andalusia. Posat la seua escassa distribució i les alteracions que han patit els seus refugis i hàbitats de cacera, comparteix grau de protecció junt amb espècies tan mítiques com el linx ibèric (Lynx pardinus), l’ós bru (Ursus arctos) o el gall fer cantàbric (Tetrao urogallus cantabricus).

Foto: Càdec Taller de Gestió Ambiental S.L. Exemplar de Myotis capaccinii 

La rata penada de peus grans no s’havia citat anteriorment en el municipi de Riba-roja de Túria ni en cap població propera a d’aquest. Dins d’aquesta població, l’animal s’ha pogut observar en zones properes al riu dins del Parc Natural del Túria i en la Vall de Porxinos ja que és una espècie estrictament lligada a superfícies d’aigua posat que la seua dieta depèn d’insectes que caça a sobre d’aquestes i xicotets peixos que pot arribar a pescar. 

La detecció d’aquests mamífers voladors ha estat possible gràcies a l’enregistrament del seu ultrasò, l'espectrograma del qual presenta un patró de bandes verticals molt característic i que s’estreteix quan es tracta d’una emissió de cacera. 

Foto: Càdec Taller de Gestió Ambiental S.L. Espectrograma de l'ultrasò generat per un Myotis capaccinii a Riba-roja de Túria. 

Càdec Taller de Gestió Ambiental S.L junt amb l’equip tècnic del projecte EcoRiba continuaran l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria per tractar de determinar on té establida la colònia aquesta espècie cavernícola i catalogar la resta de rates penades que es troben al municipi. Fins el moment, s’han identificat deu espècies, on es poden trobar: la rata penada d’horta (Eptesicus isabellinus), la rata penada muntanyenca (Hypsugo savii), rata penada de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), etc. 

 Foto: Càdec Taller de Gestió Ambiental S.L i tècnics del projecte EcoRiba realitzant un cens de rates penades. 

Sense cap mena de dubte un descobriment fascinant que demostra la importància de conservar els nostres espais naturals front a fenòmens d’antropització, contaminació i malbaratament dels recursos naturals. Etiquetes