Falcons urbans a Madrid

Des de finals dels anys 80 del segle passat a la ciutat de Madrid es van començar a vore falcons pelegrins. Al principi un rondava les famoses torres KIO del centre de la ciutat, i posteriorment va arribar un altre, es va formar una parella. Des de llavors fins al 2017 han passat més de 30 anys, i a poc a poc, els falcons han anat colonitzant, de manera natural la ciutat.

Actualment tenim a Madrid almenys 8 parelles reproductores i en grans nuclis urbans propers (Fuenlabrada, Leganés i Alcalá d'Henares) 3 parelles més. El 2008, SEO/Birdlife va dur a terme el cens nacional de falcó pelegrí. En aquell moment, a la Comunitat de Madrid es van revisar 98 territoris coneguts i es va estimar una població de només 28 parelles. En aquest moment la població es repartia en dos grans nuclis, el denominat de la "Serra" (serra de Guadarrama) i "Campiña" (corresponent als tallats fluvials dels rius Henares, Jarama, Tajuña i Tajo). La població del nucli urbà es restringia a 4 parelles (Del Moral, JC. 2009).

Cada any aquests falcons aconsegueixen tirar endavant més de 20 pollastres, que són un gran enfortiment per a la població de la comunitat de Madrid, que es troba catalogada com a Vulnerable. Malgrat això, i tot i ser obligatori per llei, l'espècie no compta amb pla de gestió ni recuperació.

Característiques dels falcons urbans

Els falcons pelegrins urbans utilitzen la ciutat com qualsevol hàbitat natural. Els edificis elevats són els seus tallats i els jardins seus rebosts. En els edificis elevats a més troben jardineres on assentar els seus nius en època reproductora. És a dir, troben resoltes les seues necessitats igual que a la natura.

Foto: Enrique García. Falcó pelegrí femella

A la Comunitat de Madrid en les zones urbanes trobem nius des d'un pis 9º, fins a un pis 24. Però en tots ells trobem alguna cosa en comú, tenen unes grans vistes de les zones circumdants, el que els permet controlar tot el que passa al voltant. Utilitzen per criar jardineres de pisos que no solen estar ocupats, o que tenen poc moviment. A Madrid i altres ciutats hi ha bastants pisos amb aquestes característiques pel que no solen trobar problemes per a criar.

Amb el seguiment que des de SEO/BirdLife portem realitzant de forma sistemàtica des de fa més d'un lustre, hem comprovat que els falcons són molt fidels als edificis que escullen, poden canviar de pis si tenen molèsties, però no d'edifici.

Accions realitzades

El seguiment que es realitza és només en època reproductora: localitzant els nius, comprovant que no tenen molèsties, comprovant les postes, moments d'eclosió i finalment anellament dels polls per identificar-los de per vida.

Si es localitza una parella en una zona i es comprova que en el lloc pot tenir molèsties o fins i tot pot arribar a perdre la posta o els polls, se li col·loquen caixes niu en un lloc idoni de la zona en què la parella puga criar sense les molèsties prèvies. Actualment totes les caixes situades per SEO / BirdLife han estat ocupades, sinó el primer any si el segon. Només es col·loquen caixes en llocs on es comprova que hi ha parelles.

Un colp localitzats els nius es fan visites (des de l'exterior) a la zona per comprovar si hi ha còpules, quan comença la incubació i quan eclosionen els polls.

Anillament de juvenil abans d’alliberament. Carlos Ponce

Anellament

Entre els 15 i 20 dies de vida, els pollets de falcó aquests anellats tant amb anella metàl·lica oficial com amb anella de lectura a distància. A Espanya el falcó pelegrí es marca amb anella groga i dígits negres, segons coordinació nacional i internacional, així s'eviten possibles errors en la identificació, ja que moltes d'aquestes aus s'identificaran des de la distància gràcies a aquest marcatge especial.

S'aprofita el moment de l'anellament per a la revisió veterinària (actualment la realitzen els veterinaris de Brenzal) i la presa de dades. Els falcons pelegrins, per la seua dieta especialitzada en aus, s'alimenten de bastants coloms que els poden transmetre una malaltia anomenada tricomoniasi que pot arribar a produir la mort de l'animal per ofegament, en produir-se una mena de plaques que acaben tancant el conducte respiratori. En anellar els pollastres es comprova si estan afectats o no per aquesta malaltia, la qual cosa suposa un avantatge perquè puguen arribar a volar sense sucumbir abans per la malaltia.

Gràcies a l'anellament identifiquem a tots els individus de per vida, i així és com hem comprovat que exemplars nascuts a la ciutat de Madrid tornen a criar al cap d'un parell d'anys a la ciutat o a altres ciutats properes, com Leganés (la femella actual va néixer a la ciutat de Madrid) o Fuenlabrada.

A més l'anellament ens permet comprovar els moviments que realitzen les aus en els seus primers moments i posteriorment, i gràcies a això podem tenir una informació interessant sobre les zones de dispersió dels individus.

Lamentablement també ens ha permès identificar individus que han estat abatuts durant la temporada de caça, sent denunciats per SEO / BirdLife sempre que s'ha identificat el vedat en què s'ha produït aquest acte il·legal.

Col·laboradors i divulgació

Aquest seguiment, que es porta a terme sense cap suport econòmic i en la major part de forma voluntària, ja que es realitza en el temps lliure; té lloc gràcies a la col·laboració de nombrosos ciutadans que ajuden en tot el possible a la xarxa que hem establert per al seguiment de les aus.

A cada parella tenim una o dues persones que són la nostra referència per saber amb fiabilitat què passa cada any amb aquests individus. Sense ells, i després de molts anys de relacions s'ha establert una amistat i una col·laboració de plena confiança mútua.

A més intentem fer molta divulgació de la feina que fem, ja que considerem important el donar a conèixer aquest gran valor que dóna a les ciutats el allotjar, de forma natural, a aquesta espècie tan singular i admirada. La divulgació ens permet a més aconseguir major nombre de col·laboradors, donar amb possibles noves parelles i que ens siga més senzill tot el procés de seguiment, etc. Cal tenir en compte que en moltes ocasions, hem d'entrar en domicilis privats per fer el seguiment i marcatge i en un primer moment pot suposar una cosa estranya.

Foto: Juan Alonso Villalobos

Comptem a més amb la col·laboració de la comunitat de Madrid, que ens facilita els permisos d'anellament, marcatge i presa de mostres. A més en els darrers anys ens permeten realitzar el marcatge dels juvenils que en els seus primers vols cauen al carrer i són recollits per la policia o ciutadans. Una vegada comprovat el seu estat de salut, els tornem marcats (si no ho estaven ja) en les rodalies dels seus nius.

El cos d'agents forestals també col·labora i són part important del seguiment, ja que realitzen part dels treballs en alçada que es realitzen, tant de col·locació de caixes, com d'accés a nius i recollida de mostres biològiques (com ous no eclosionats).

D'altra banda el grup d'anellament Guefilos ens proporciona gratuïtament les caixes niu i tot el material per a la seva col·locació, i finalment Brinzal realitza les preses de mostres dels pollastres i comprovació de l'estat de salut.

Sense tots ells, aquest seguiment no seria ni tan senzill (és un dir) ni tan interessant.

Del Moral, J.C. 2009. El halcón peregrino en Madrid. En J.C. del Moral (ED.): El halcón peregrino en España. Población reproductora en 2008 y método de censo, pp. 137. SEO/BirdLife. Madrid

Etiquetes