GPS per a conéixer millor les rutes migratòries de l'agró roig

SEO/BirdLife València col·labora en un estudi de marcatge amb GPS per a conéixer l'ús de l'hàbitat i les rutes migratòries de l'agró roig. L'objectiu del projecte és conéixer les rutes migratòries de la garsa imperial en el Mediterrani Occidental i els moviments en les seues àrees de reproducció i d'hivernada al sud del Sàhara.

El projecte d'investigació que lidera el Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca Sulle Acque (CNR-IRSA) d'Itàlia, juntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, de moment s'estan estudiant els moviments de 19 agrons rojos adultes procedents de 5 localitats, gràcies a l'ús d'emissors GPS-GSM que registren la posició de l'au cada 30 minuts amb una precisió de 5 metres. Al projecte se sumaran en les pròximes setmanes altres ocells marcats en el centre d'Europa.

En l'Albufera de València els ocells han sigut marcades en el Tancat de l'Illa, un aiguamoll artificial d'ACUAMED, que alberga una de les 3 colònies de l'espècie en l'aiguamoll. En el cas de l'Albufera, les dades aportaran informació rellevant per a entendre de quina manera utilitzen aquests ocells els arrossars durant el període d'alimentació de les seues cries, relacionar-lo amb les diferents pràctiques agronòmiques desenvolupades en l'aiguamoll i identificar àrees clau per a l'alimentació d'aquesta espècie.

  Agró roig. Fotos: Pablo Vera.

Colònia de agrons en l'Albufera

Durant els últims deu anys, l'agró roig manté en aquest aiguamoll una població fluctuant entre 20 i 75 parelles, suposant el principal nucli reproductor de l'espècie en la Comunitat Valenciana. A causa de la seua grandària poblacional i a l'escàs nombre d'aiguamolls en els quals es reprodueix l'espècie es troba catalogada com a vulnerable.

Per tot això, i per tractar-se d'una espècie estretament lligada a la qualitat de l'aigua, és una de les espècies que poden utilitzar-se per a avaluar l'estat de conservació dels aiguamolls dulciaqüícoles costaners mediterranis. Així mateix, estant inclosa en l'Annex I de la Directiva Ocells, és una de les espècies sobre la qual han d'implementar-se accions per a fomentar la seua conservació i la dels hàbitats que utilitza.

Objectius del projecte

La informació obtinguda amb aquest projecte permetrà millorar el coneixement de l'espècie en l'Albufera, juntament amb altres estudis desenvolupats per SEO/BirdLife, i aportar informació complementària per a definir i desenvolupar pràctiques de gestió de les àrees d'alimentació que permeten millorar la capacitat d'acolliment de l'espècie en aquest aiguamoll.

"A major escala, l'estudi permetrà conéixer àrees de parada durant la migració, la connectivitat migratòria i les seues àrees d'alimentació en les àrees d'hivernada, una informació clau per a desenvolupar accions de conservació global de l'espècie", apunta Pablo Vera, tècnic de la delegació de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana.

Les posicions dels ocells poden ser consultades en qualsevol moment a través de l'aplicació Animal Tracker, i s'incorporaran d'ací a poc temps al programa Migra de SEO/BirdLife que des de 2011 estudia la migració dels ocells amb la col·laboració de Fundació Iberdrola Espanya amb la finalitat de conéixer cada vegada millor de l'ecologia espacial i moviments de les espècies per a una millor conservació dels ocells.


Etiquetes