Javier de Lucas.Reflexions al voltant dels drets animals

Samarucdigital ha entrevistat a un home expert en drets animals. Pot ser, molta gent es preguntarà si aquests són subjectes de dret i quins drets els emparen. Javier de Lucas, director de l'Institut de Drets Humans i catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política de la Universitat de València treballa des de fa molts anys amb drets animals. A continuació us oferim una completa entrevista per a descobrir-ho.

Javier de Lucas

Hi ha una llarga tradició intel·lectual, filosòfica, espiritual, científica, que ha qüestionat sempre el salt d'especisme, l'abisme que se suposa que hi ha entre els animals humans que som nosaltres i els animals no humans. Per tots, em permet citar un conegut text de Schopenhauer: "La suposició que els animals no tenen drets i la il·lusió que la nostra manera de tractar-los no té significació moral és un veritable exemple de la crueltat i barbàrie occidental. La compassió universal és l'única garantia de moralitat". Però no és només qüestió de moralitat. La veritat és que el reconeixement que els animals no humans no són objectes, coses, sinó éssers vius, amb capacitat de sentir dolor i plaer i per tant d'experimentar la crueltat i el maltractament, la privació del seu dret a viure, parcialment o totalment, ens obre la idea que hi ha subjectes no humans de drets. El que no vol dir que tots els animals no humans siguen titulars dels mateixos drets i tampoc que se'ls reconeguen tots i els mateixos drets que reconeixem als éssers humans. Però sí alguns bàsics: quins i per què? Podem parlar de persones no humanes? Aquest és, a parer meu, un dels debats més rellevants que la neurociència, la biologia, el Dret, l'ètica, ens plantegen ja avui i que apunten a un horitzó de transformació civilitzatòria sense el qual la humanitat no subsistirà.


Podcast À Punt

Etiquetes