La Biblioteca Verda 99: “Les grans epidèmies modernes”, Salvador Macip

Les grans epidèmies modernes. La lluita de l'home contra els enemics invisibles.

La informació que arriba al públic sobre les epidèmies no només és deficient,  sinó que provoca malentesos perillosos. La COVID-19 no és la primera pandèmia de l'era moderna. El metge, investigador i divulgador Salvador Macip ens presenta el seu llibre Les grans epidèmies modernes. La lluita de l'home contra els enemics invisibles.

Etiquetes