La caça en l'Albufera, una activitat excloent

L'activitat cinegètica dins d'aquest espai natural "protegit", suposa una limitació de l'activitat de les empreses de Turisme Ornitològic. L'Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana exigeix una major transparència en les decisions del director general de Medi natural i Avaluació Ambiental quant als períodes autoritzats per a la pràctica de la caça en l'Albufera i una major regulació de la facultat que tenen els gestors dels vedats de caça de prohibir la circulació de vehicles per aquest espai natural més enllà dels dies hàbils.

La caça és una de les moltes activitats que es realitzen al Parc Natural de l'Albufera, però, al contrari que unes altres com la restauració, els passejos amb barca o la pesca, no resulta compatible amb aquelles que ofereixen als visitants l'oportunitat de gaudir de la naturalesa d'una forma sostenible com són el turisme d'observació d'ocells ("birdwatching") o el cicloturisme, per citar algunes.

L'activitat cinegètica dins d'aquest espai natural "protegit", suposa una limitació de l'activitat de les empreses de Turisme Ornitològic que "operem" en ell, ja que, durant el període en què els caçadors tenen autorització per a disparar sobre els ocells, molts dels camins que circumden l'Albufera i que permeten el desplaçament entre els arrossars s'hagen permanentment tallats pels gestors dels vedats cinegètics.


El període de caça en l'Albufera és una època en la qual, literalment, els caçadors s'ensenyoreixen del parc. Per si no fos prou la regulació d'aquesta activitat està revestida d'una certa "discrecionalitat". L'establiment del període de caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera és una de les dues úniques excepcions a la resolució per la qual cada any es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en la Comunitat Valenciana.

És el director general de Medi natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el que acorda amb els vedats el període de caça en aquest aiguamoll cada any i és una cosa que la resta de col·lectius desconeix. Per a la temporada 2021-22, aquest no s'ha fet públic ni comunicat als diferents col·lectius que desenvolupen la seua activitat dins del Parc Natural de l'Albufera, encara que de manera "extraoficial" algunes organitzacions radicades en l'Albufera sí que el coneixen. I això és un fet que es repeteix cada any.

Des de l'Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana volem denunciar aquesta situació.

Som una associació constituïda per empreses turístiques, inscrites en el registre d'empreses de Turisme Actiu de la Generalitat Valenciana, que utilitzem aquest espai natural i els seus camins per al desenvolupament de la nostra activitat professional. Una activitat que consisteix a mostrar als visitants del parc, tant nacionals com estrangers, la varietat d'hàbitats i la biodiversitat, especialment d'ocells, d'aquest espai natural. Un aiguamoll dels més importants de la península Ibèrica com demostra la seua inclusió en la llista RAMSAR d'Aiguamolls de Rellevància Internacional des de 1990.

Algú entendria que als comerciants o hostalers de València no se'ls informés del tancament de carrers per instal·lació de carpes durant les festes falleres? Seria comprensible que no s'advertís als taxistes quals seran els carrers tallats durant la celebració de la Marató de València?

Doncs a les empreses turístiques no se'ns informa del tall de camins, ni de les dates en les quals es produiran, ni dels horaris en què, eventualment, es podria circular perquè no hi ha activitat cinegètica. Aquesta falta de transparència implica que les empreses turístiques podem trobar-nos amb visites acordades que no podem realitzar amb els recorreguts previstos i pactats amb els clients, pels talls de camins públics que travessen els vedats. Sense el coneixement previ de les dates no podem planificar la nostra activitat amb l'antelació suficient.

D'altra banda aquest període de caça, que ja va començar el dia 23 de setembre, es prolongarà durant més de tres mesos comprenent tots els caps de setmana i festius fins a principis de febrer. Unes dates que coincideixen amb el pas migratori i la hivernada de milers d'ocells aquàtics procedents del nord d'Europa i que resulten molt atractives per als visitants d'aquest espai natural.

A més, veiem que durant 16 de les 52 setmanes de l'any tindrem la nostra activitat limitada. Només fent un senzill calcule, podem veure l'impacte que aquesta activitat té sobre la nostra, ja que durant més del 30% del calendari anual l'Albufera no és practicable per al turisme ornitològic.

Una penosa imatge quant a la conservació dels ocells en un Parc Natural i de la nostra marca turística.

Es podria argumentar que la caça només es produeix els caps de setmana. Però, deixant de costat que molts camins que travessen els vedats no s'obren tampoc entre setmana, és també durant els caps de setmana quan es desenvolupa la major part de l'activitat turística. Encara que realitzem els recorreguts per les zones no tallades (una cosa complicada per a donar un servei de qualitat) això obliga als guies de birding a treballar amb el soroll de fons d'un tiroteig gairebé continu.

Són moltes les explicacions que cal donar als clients sobre un fet impactant, incomprensible i molt desagradable per a molts d'ells que no entenen que un espai protegit, dedicat a la conservació, puga ser al mateix temps un vedat de caça. Un fet que dóna una penosa imatge quant a la conservació dels ocells en un Parc Natural i de la nostra marca turística.

Exigim una major transparència en les decisions del director general de Medi natural i Avaluació Ambiental quant als períodes autoritzats per a la pràctica de la caça en l'Albufera i una major regulació de la facultat que tenen els gestors dels vedats de caça prohibir la circulació de vehicles per aquest espai natural més enllà dels dies hàbils.

Tant de bo el nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) que s'està redactant, un document "bàsic" per a l'ordenació de l'activitat econòmica i la protecció dels recursos naturals del parc, tinga en compte a totes les activitats econòmiques, incloent-hi també les turístiques, i prevalga aquelles més sostenibles com exigeix la societat i imposen les lleis europees.


Etiquetes