La caça, l’Ebola i l’alteració de l’hàbitat, principals amenaces del goril·la de planura

El goril·la de planura (Gorilla gorilla gorilla) està catalogat en perill crític per la seua escassa població en llibertat a l’Àfrica. Al Bioparc de València han nascut dos cries de l’espècie, l’última d’elles l’agost passat, dins d’un programa de cria en captivitat per ajudar a la continuïtat d’aquests simis.

El goril·la és una de les espècies de simis més amenaçades del món. La caça amb finalitats comercials, el virus de l’Ebola i la desaparició dels boscos que li serveixen de llar, a causa de la massiva tala d’arbres, són les principals amenaces per a aquests animals catalogats en "perill crític" segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN).

A més de la caça furtiva, la guerra de Rwanda va afectar negativament sobre la conservació del goril·la ja que els desplaçats pel genocidi es van veure obligats a realitzar assentaments humans en el seu hàbitat. D'altra banda, alguns d'aquests nous habitants es van dedicar a caçar goril·les per alimentar-se, al mateix temps que es va expandir la mineria en trobar nova mà d'obra.

Grup reproductor

Per ajudar a la continuïtat del goril·la de planura (Gorilla gorilla gorilla) el participa en un projecte de reproducció que ha permés el naixement de dos críes, l’última d’elles l’agost passat. La mare és una goril·la de 10 anys d'edat que va arribar des de Hannover (Alemanya) en 2014 per a formar part del grup reproductor. Existeix a més un grup de "mascles solters" format per tres individus. Els goril·les normalment són cuidats fins a l'edat de 2 o 3 anys com nadons per les seues mares. Després segueixen creixent al costat d'elles i la resta de la família fins als 12 anys en què poden començar a ser considerats adults joves.


Un animal social

 Els goril·les no tenen una època d'aparellament marcada. Viuen en grups socials molt estables normalment de 5 a 10 individus. Els grups són harems compostos d'un mascle, femelles i la seua descendència. Les femelles juvenils solen abandonar el grup on han nascut per unir-se a altres. Els mascles juvenils també abandonen el grup per poder formar el seu propi grup i així tenir accés a femelles fèrtils per a la reproducció. Quan un mascle ha aconseguit formar la seua pròpia colònia romandrà en ella per sempre, sempre que la defense d'altres mascles.

La distribució geogràfica del goril·la de planura inclou zones al sud de Camerun, Guinea Equatorial, Gabon i la República del Congo. El seu hàbitat sol estar en els marges de les selves, boscos de ribera i clars. Un percentatge molt alt de la seua dieta és vegetariana. Ingereixen una gran quantitat de plantes herbàcies, fruita, matolls, plantes enfiladisses i saba.

Etiquetes