La custòdia del territori: instrument per a la conservació

Publicat el vídeo divulgatiu que resumeix les VII Jornades Estatals de Custòdia del Territori, les conclusions, elaborades per experts de tota Espanya, contribueixen a l'avanç de la custòdia del territori com a instrument que contribueix a una millor conservació de la naturalesa en el marc de les polítiques públiques.

Sota el lema "Un pas més en la conservació participativa" van tindre lloc les VII Jornades Estatals de Custòdia del Territori el passat novembre a València. Organitzades per Avinença, el Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori (FRECT), la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica, van servir per a debatre qüestions clau i continuar en el desenvolupament d'aquesta estratègia de conservació voluntària i participativa.

La custòdia del territori a Espanya

La custòdia del territori pretén implicar els propietaris i usuaris del territori (agricultors i caçadors, entre d’altres) en la conservació de la naturalesa. La custòdia es materialitza mitjançant acords voluntaris entre propietaris de finques privades o públiques i entitats de custòdia (organitzacions sense ànim de lucre) i s'estableixen els objectius de conservació per a una finca en custòdia, que poden ser molt diversos.

En Espanya es coneixen exemples de reserves privades en la dècada dels 60, començant per Doñana. Però l'interés en la custòdia del territori ha anat en augment, sobretot, des de la seua incorporació en la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat en 2007.

Actualment existeixen a Espanya unes 166 entitats de custòdia del territori i uns 2.500 acords en més de 370.000 ha terrestres i unes 310.000 ha de superfície marina. La custòdia del territori aplicada a l'àmbit agrari continua sent de gran interés a causa de l'enorme quantitat de terreny dedicat a l'agricultura, ramaderia i silvicultura, i a la relació que aquestes activitats tenen amb els valors naturals i paisatgístics. En el context actual, de competència en l'àmbit mundial, saber trobar el model adequat per a disminuir costos, mantenir capital, diferenciar el producte (precisament pel seu compromís ambiental) i connectar amb la ciutadania, és la recepta que s'està buscant per a poder parlar veritablement de sostenibilitat.


Participants

Les Jornades Estatals de Custòdia del Territori són un punt de trobada i reflexió biennal entre xarxes i entitats de custòdia del territori, així com un fòrum obert a altres agents socials i econòmics vinculats d’una forma o d’altra a aquesta estratègia de conservació. A les jornades de València van acudir més de 100 persones de tota Espanya amb perfils diferents, tècnics pertanyents a entitats i xarxes de custòdia del territori, i de diferents Administracions, així com representants de propietaris privats, totes elles implicades o interessades en la custòdia del territori com a instrument de conservació. 

En els vídeos que podeu veure a continuació alguns participants expliquen els seus projectes i els problemes amb els quals es troben.

Fundació Lurgaia: boscos càntabres

La Fundació Lurgaia és una entitat privada i independent sense ànim de lucre que es dedica a afavorir la conservació i la gestió del patrimoni natural. El seu àmbit d'actuació és la totalitat de l'estat espanyol si bé, en la pràctica, la majoria de les actuacions es desenvolupen en la Comunitat Autònoma Basca. Les actuacions de la Fundació Lurgaia se centren en la conservació de la biodiversitat i la gestió del medi natural, entés aquest com el conjunt de les espècies, els hàbitats, els processos ecològics associats i el paisatge.


GOB Menorca: un paisatge que alimenta.

El GOB de Menorca ha posat en marxa diferents experiències i projectes que compatibilitzen activitat agrària amb la conservació ambiental i els valors socials. Més del 70% del paisatge de Menorca és gestionat pel sector agrari, per tant, aconseguir que aquesta activitat siga compatible amb la conservació dels valors naturals més significatius de l’illa es va convertir amb una línia estratègica de l’entitat.


Paisatges Vius: Catalunya 

Paisatges Vius és una entitat dedicada a la conservació de la natura de manera compatible amb les activitats socioeconòmiques del territori. Els projectes són un conjunt d’estratègies i actuacions que Paisatges Vius planifica per assolir un objectiu determinat, normalment la conservació d’uns hàbitats i/o espècies protegides, amenaçades o en regressió per una o més causes que poden ser revertides o eliminades amb les estratègies i actuacions que planteja el projecte.


Associació de Naturalistes del Sud-est, ANSE

ANSE va ser fundada en 1973 i per això, és l'associació ecologista i naturalista més antiga de Múrcia i Alacant, i la quarta d'España. L’àmbit d'actuació d’ANSE és de caràcter nacional, encara que centra gran part de la seua activitat en el sud-est ibèric.


Fundació Global Nature 

Global Nature contribueix de forma significativa a la protecció de la naturalesa i la biodiversitat, promou polítiques de sostenibilitat i estratègies de conservació que permeten crear valor per a tots els sectors implicats.


Associació Cultural i Ecologista Imidauen

Les Iniciatives de Custòdia en Gran Canària pretén detectar i situar les iniciatives relacionades amb aquesta estratègia de conservació que pogueren estar duent-se a terme a l'illa, siguen de caràcter agrari, marí, cinegètic, del patrimoni natural o del medi marí.


La custòdia en valència

Les jornades van comptar amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana, Fundació Limne, SEO/BirdLife, Simbiosi Espai Ambiental, Xaloc, Fundació Assut i Connecta Natura, totes elles entitats locals.

Les entitats locals van ensenyar in situ exemples de custòdia al voltant de València. Van visitar el Paratge Natural Municipal La Costera a Puçol custodiat per Agró i després van oferir als participants una paella elaborada en els motors de la partida de l'Estell, on la Fundació Assut treballa per a promoure la col·laboració amb els agricultors a fi de preservar els recursos naturals, culturals i paisatgístics d'aquest espai, així com treballar en una millor integració d'activitats com l'agricultura o la caça. La jornada va acabar amb un passeig amb barca per l'Albufera fins al Tancat de la Pipa, on treballen Agró i SEO/BirdLife. Segons Antoni Marzo, director general de Medi natural i d'Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana, hi ha hagut i hi ha molt bones iniciatives de custòdia en la Comunitat Valenciana i moltes d'elles han servit de motor d'acció de la pròpia administració.


Llibre blanc de la custòdia

A la custòdia del territori encara li queda un llarg camí per recórrer que ha de ser definit pels diferents agents socials implicats. Les expectatives en aquesta última dècada han augmentat, com també les dificultats per a desenvolupar-les.

De cara al futur, amb l'impuls del mateix Fòrum de Custòdia i les xarxes que el formen, es mantindrà una labor entorn a Grups de Treball de caràcter tècnic i especialitzat (Administracions Públiques, Tercer Sector Ambiental, Política Agrícola Comuna). A més, en el primer semestre de 2019, es contrastaran les propostes del Llibre blanc de la Custòdia per a definir un full de ruta clar i compartit. Gràcies a l'organització de les xarxes de custòdia i el mateix Fòrum de Custòdia es continuarà aquest treball per tal de generar consensos i confiança entorn d'aquest instrument de conservació.

Fruit del treball col·lectiu realitzat pel moviment de la custòdia del territori en el marc de les VII Jornades Estatals de Custòdia del Territori, s'han elaborat diversos documents de caràcter tècnic que serviran per a continuar avançant en el desenvolupament i l’aplicació d'aquest instrument participativa de conservació de la naturalesa a Espanya.


Etiquetes