La Diputació de València contribueix  a crear entorns urbans inclusius, segurs i sostenibles

En 2030 s’estima que el 60% de la població mundial residisca en àrees urbanes i les ciutats hauran crescut fins a duplicar la grandària de les zones rurals. Mil milions de persones arreu del món s'allotgen en habitatges inadequats, i més de 100 milions manquen per complet de llar.

Les ciutats modelen la forma de vida de les persones, com a llocs que permeten la interacció social, cultural, política i econòmica dels seus habitants. A l’escenari global, les urbs afronten els desafiaments demogràfics després de l’èxode sense precedents del món rural a l'urbà. En 2030, s’estima que el 60% de la població mundial residisca en àrees urbanes. Però el ràpid creixement de les ciutats poden ser tràgiques si no es compta amb una adequada planificació urbana.

L'hàbitat és el lloc on viu un organisme i troba el que necessita per a sobreviure: refugi, aire, aigua, aliment i espai. Els éssers humans, com a organismes vius, necessiten tenir tots aquests elements per a poder viure. Com a espai construït, el control de l'entorn i la creació de condicions adequades a les necessitats i al desenvolupament de les diverses activitats són qüestions que l'humà s'ha plantejat des dels seus orígens. El disseny de l'habitatge al llarg de la història reflecteix les diferents solucions enfront del problema de proveir-se d'un entorn controlat, on l'adaptació humana al medi ambient segueix sent un principi essencial.

Els efectes d'una deficient política d'urbanització es noten, a diversos indrets del planeta, amb la falta d'habitatges apropiats i la creació de zones deprimides i sense infraestructures, fomentant problemàtiques socials com ara la pobresa, la desocupació, la delinqüència, la contaminació i dificultats de salut pública, acompanyades de respostes insuficients davant els desastres naturals derivats de l'efecte del canvi climàtic. 

Totes les estimacions apunten que en 2030 les poblacions urbanes hauran crescut fins a duplicar la grandària de les rurals. A més, es calcula que, actualment, mil milions de persones arreu del món s'allotgen en habitatges inadequats, i més de 100 milions d’aquestes manquen per complet de llar. 

Atenent aquests reptes, els líders mundials van crear en 2015 l'Objectiu número 11 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que proposa la creació d'urbs inclusives, segures, resilientes i sostenibles. 

Davant la importància de l'hàbitat, el creixement de la població i les condicions del medi, el 17 de desembre de 1985 l'Assemblea General de les Nacions Unides en la Resolució 40/202 va decidir designar el primer dilluns d'octubre de cada any Dia Mundial de l'Hàbitat per a reflexionar sobre l'estat dels pobles i ciutats i sobre el dret bàsic de tots a l'una habitatge adequat. També té la intenció de recordar al món que tots tenim el poder i la responsabilitat de modelar el futur de les nostres ciutats i els nostres pobles.  

Així mateix, l'ONU va crear una agència especialitzada en la gestió i el desenvolupament integral dels assentaments humans, la CNUAH (Hàbitat), que treballa principalment per l'assoliment del dret de tot ésser humà per a comptar amb un lloc en què viure en pau i dignitat, tant als països en desenvolupament com als desenvolupats, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida i de treball dels més necessitats en els assentaments de baixos ingressos.


La Diputació de València amb l’hàbitat 

Cada any, el Dia Mundial de l'Hàbitat adopta un nou tema per promoure polítiques de desenvolupament sostenible que garantisquen un habitatge adequat per a tots en àrees focals com ara l’habitatge i serveis socials inclusius; un entorn de vida segur i saludable per a tots; transport i energia assequibles i sostenibles; promoció, protecció i restauració d'espais verds urbans; aigua potable, neta i segura i sanejament; qualitat de l'aire saludable, creació d'ocupació; millor planificació urbana i millorament de barris marginals.

Sota l’eslògan "Ciutats que gestionen bé els residus", les celebracions d’enguany busquen conscienciar sobre les mesures per a abordar els desafiaments en el Maneig de Residus Sòlids Municipals. La campanya busca, a més, concertar esforços i realitzar activitats destinades a crear consciència del repte mundial de gestionar els residus sòlids municipals que tots els entorns urbans necessitem abordar; facilitar un entorn per a impulsar i desenvolupar polítiques, diàlegs i aliances; promoure la creació de solucions innovadores; i mobilitzar recursos per a fer front als desafiaments municipals dels residus sòlids.

La campanya internacional inclou l'execució d'una sèrie d'esdeveniments al voltant del dia central, així com la difusió de ferramentes de comunicació a través de diversos canals, com a oportunitat per a reflexionar sobre l'estat actual de l'habitatge en general i prendre accions per fer de les ciutats comunitats més segures i més habitables. L'esdeveniment principal tindrà lloc a Nairobi (Kenya). 

Etiquetes