La Diputació de València contribueix a l’estalvi energètic

El consum mundial d’energia es situa al voltant dels 140.000 terawatts cada any. Una persona consumeix de mitjana 38 quilowatts per hora al mes. 3.000 milions de persones encara utilitzen combustibles contaminants per a cuinar o com a calefacció per als seus habitatges.

La Diputació de València contribueix a l’estalvi energètic

L'energia és un element central de desenvolupament. Sense ella, les comunitats viurien en la foscor, els serveis essencials mèdics i educatius no podrien funcionar, i les empreses operarien baix greus limitacions. El consum energètic també fa possible les inversions, la innovació i les noves indústries, els motors de la creació d'ocupació i del creixement de l’economia global. L'accés a un nivell suficient i sostenible d'energia també resulta essencial per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i constitueix l'eix dels esforços per a afrontar el canvi climàtic.

S’estima que una persona consumeix de mitjana 38 quilowatts per hora al mes, per tant per a una família de quatre persones, la mitjana de consum mensual d’energia arribaria als 152 kWh. El consum mundial d’energia, provinent dels combustibles fòssils en més de tres quarts dels casos, es situa al voltant dels 140.000 terawatts cada any.

L'energia més barata és aquella que no es consumeix. Aquest principi definix d'una manera molt senzilla l'estalvi energètic. Els consumidors directes, tant els individus com les organitzacions, poden reduir el consum d’energia per a disminuir costos i promoure la sostenibilitat econòmica, política i ambiental.

El consum de l'energia es relaciona de forma directa amb els cicles econòmics, essent necessària una aproximació global a través del disseny de polítiques d'eficiència energètica. A partir de 2008, la ralentització del creixement econòmic va implicar la reducció del consum a nivell global, amb efectes sobre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. En eixe context van nàixer les preocupacions actuals com ara l'estalvi d'energia i l'efecte mediambiental de la generació d'energia elèctrica, buscant el desenvolupament d'energies renovables i una major eficiència en la producció i el consum, tenint present que al voltant de 3.000 milions de persones encara utilitzen combustibles contaminants per a cuinar o com a calefacció per als seus habitatges, amb efectes contaminants en l'aire en espais oberts i tancats, i amb impactes en la salut.


Dia Mundial de l’Estalvi d’Energia

L'eficiència energètica consisteix en utilitzar l'energia, normalment, millorant la tecnologia: substituir la caldera per una altra més eficient o instal·lar sistemes d'aïllament. L'estalvi energètic, en canvi, significa emprar menys quantitat d'energia i implica un canvi d'hàbits, com ara reduir les hores d’ús de la calefacció o reduir la temperatura de consigna en el termòstat.

La creixent sensibilització sobre el futur energètic, i la batalla al desafiament del canvi climàtic, requereix accions, com ara un senzill llistat d’hàbits: usar roba adequada d'hivern per estar a casa, obrir bé les persianes durant el dia per a aprofitar al màxim la llum natural, ventilar només 10 minuts l’habitatge, mantenir apagats els llums en les estades que no s’utilitzen, canviar el forn pel microones per a escalfar el menjar o canviar el cotxe per mitjans de transport més sostenibles.

La Terra proveeix les principals fonts d'energia que mou el món, però a mesura que s’intensifica l'explotació dels recursos naturals, implica un esgotament d'aquesta riquesa. Per donar-li un ús racional en correspondència amb les necessitats socials i ambientals, és important conscienciar la població tant dels beneficis com dels seus límits, que poden sorprendre en la mesura en què es malbaraten les seues propietats.

Les fonts d'energia que utilitzem a diari s'originen per processos que generen contaminació a l'ambient. Com a reflexió vers el consum energètic en la vida quotidiana, es celebra el Dia Mundial de l’Estalvi d’Energia, impulsat des de 2012 pel World Energy Forum, principal plataforma mundial per al lideratge energètic que representa els interessos de les empreses i els governs per a promoure relacions estratègiques i idees al mercat global. La campanya "Energia per a tots" lidera les àrees de política, tecnologia i finances com a millora de l'economia mundial destinada a crear un futur sostenible.
Etiquetes