La Diputació de València contribueix a pal·liar la destrucció de la capa d'ozó

La capa d'ozó és una delicada làmina de gas que es localitza entre els 15 i els 50 quilòmetres d'altura i que conté el 90% de l'ozó de l'atmosfera. El forat de la capa d'ozó va aconseguir la seua grandària màxima l'any 2000, quan va arribar a mesurar 25 milions de quilòmetres quadrats.

La capa d'ozó és una delicada làmina de gas que es localitza entre els 15 i els 50 quilòmetres d'altura i que conté el 90% de l'ozó de l'atmosfera. L'ozó és un compost format per tres àtoms d'oxigen i en l'atmosfera actua com a depurador de l'aire i com a filtre dels rajos ultraviolats procedents del sol. Aquesta propietat fa que la capa d'ozó siga imprescindible per a la vida en la Terra i la seua importància és crucial per a la supervivència dels éssers vius.

No obstant això, la utilització de nombrosos productes químics van generar un forat en aquesta capa com a conseqüència de la descomposició de l'Ozó en altres partícules. Productes químics dels aerosols com els CFC (clorfluorcarbonis) arriben a la capa d'ozó i es trenquen per efecte de la radiació ultraviolada alliberant clor i brom, els elements causants de la descomposició de les molècules d'ozó.

En 1987, el Protocol de Montreal va unir a 46 països en la reducció internacional de l'ús de compostos nocius per a la concentració d'ozó i en 1990 els CFC van quedar prohibits. Però l'alta persistència d'aquests i altres components va fer que el forat de la capa d'ozó aconseguira la seua grandària màxima l'any 2000, quan va arribar a mesurar 25 milions de quilòmetres quadrats.

La prohibició creixent de l'ús substàncies nocives per a l'ozó, està contribuint a protegir i recuperar la capa d'ozó també per a les generacions futures, però en l'actualitat encara hi ha sectors, com la refrigeració, la fumigació, la fabricació d'algunes escumes, entre altres que encara continuen provocant danys a la capa d’ozó.


La Diputació de València amb la protecció de la capa d'ozó

La deterioració de la capa d'ozó produeix un augment de l'escalfament global de les capes baixes de l'atmosfera, alimentat per l'acumulació de diòxid de carboni. A més, encara que la major part de l'ozó es troba en les capes mitjanes de l'atmosfera, també pot aparéixer en baixa concentració en les capes baixes, on es considera contaminant.

L'alliberament de CO₂ així com d'òxids de nitrogen procedents del tràfic són part de les causes d'aquest fenomen. La Diputació de València, a través dels seus diversos plans de protecció ambiental i, principalment, mitjançant el decisiu impuls al Pacte de les Alcaldies, del qual la Diputació de València és Coordinador Territorial, està donant suport als municipis perquè puguen reduir les seues emissions de CO₂ i, amb això, està contribuint des de l'àmbit provincial a pal·liar aquest fenomen.

La prevenció dels incendis, grans alliberadors de CO₂, la protecció dels espais naturals, així com la promoció i ajuda a la mobilitat sostenible, són algunes de les eines que contribueixen des de l'àmbit local a combatre un problema global i on l’ens provincial també està actuant.

Cadascun de nosaltres pot actuar contra la destrucció de la capa d'ozó, realitzant un consum responsable, triant com a consumidors conscients productes que no danyen l'atmosfera i reduint l'impacte dels nostres mitjans de transport.

Etiquetes