La Finestra del Samaruc 82: Javier Martínez Valle. Columbretes.

Visitem les Columbretes.

Obri la Finestra del Samaruc el naturalista i artista plàstic, Javier Martínez Valle. Entre els seus nombrosos treballs en contacte amb la natura, també compta el d’haver sigut guarda durant cinc anys del paratge al qual ens acosta a través d’un relat del seu quadern de camp. Visitem amb ell les Columbretes.

Etiquetes