La Guia Verda exemple europeu en la lluita contra el canvi climàtic

La Guia Verda de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat ha sigut reconeguda pel Comité Europeu de les Regions com a bona pràctica en la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació sostenible enfront de la COVID19.

La Guia Verda de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat, impulsada des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en col·laboració amb l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), ha sigut reconeguda pel Comité Europeu de les Regions com a bona pràctica en la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació sostenible enfront de la COVID19.

El projecte, desenvolupat des de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, ha sigut seleccionat després de participar en la convocatòria promoguda des del Comité Europeu de les Regions, a través del grup de treball 'Green Deal Going Local', que pretén promoure les millors pràctiques de les autoritats locals i regionals de la Unió Europea en la recuperació sostenible enfront de la crisi provocada per la COVID i cap a la neutralitat climàtica. La iniciativa ha comptat amb 200 millors pràctiques seleccionades pel Comité de les Regions Europeus de diferents regions i ciutats pertanyents a la Unió Europea.

Amb aquest reconeixement, la 'Guia Verda' passa a formar part del mapa #EUGreenDeal que s'impulsa des del Comité Europeu de les Regions amb tres objectius: conéixer les nombroses iniciatives polítiques que s'estan desenvolupant des de l'àmbit més local, situar a les ciutats i regions en el centre de les polítiques de les institucions europees i ressaltar els assoliments i les millors pràctiques i facilitar la seua replicació en tota la UE.

La 'Guia Verda'

Cal recordar que la 'Guia Verda' de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació es va presentar el mes de juliol amb una clara vocació pràctica de suport als òrgans de contractació i de gestió dels contractes del sector públic de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat que en aquests s'incorporen criteris mediambientals. Els objectius generals que persegueixen les mesures desenvolupades en la guia són:

Promoure l'adquisició per part de l'administració de la Generalitat d'obres i serveis amb el menor impacte mediambiental possible catalitzant un canvi de paradigma.

Secundar amb mesures concretes per a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador garantint, al mateix temps, un ús més racional i econòmic dels fons públics.

Promoure la contractació de béns i serveis respectuosos amb el medi ambient.

Valorar la vida útil en la compra de productes i serveis, en detriment de l'obsolescència programada.

Incorporar criteris de circularitat per a aconseguir un ús eficient de recursos.

Fomentar la inclusió de sistemes de qualitat i gestió ambiental.

 El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, en la presentació de la ‘Guia verda de mesures mediambientals per a la contractació pública en l'àmbit de l'edificació‘,

La Generalitat Valenciana en el mapa europeu de la sostenibilitat i bones pràctiques en la lluita contra el canvi climàtic

La guia està alineada amb objectius plantejats en l'Agenda 2030, així com amb el compromís assumit pel Consell a través de la Declaració Institucional d'Emergència Climàtica de 6 de setembre de 2019 d'impuls en la lluita contra el canvi climàtic. La directora general d'Innovació Ecològica en la Construcció, Nuria Matarredona, ha assenyalat la importància d'aquest reconeixement en l'àmbit europeu per a la Generalitat, ja que" hui dia és l'única iniciativa en tot el territori que compta amb aquest reconeixement. Posar en el mapa de la sostenibilitat i bones pràctiques en la lluita contra el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana a través de la Guia Verda és gratificant perquè es reconeix el treball i esforç que des de la direcció general s'està desenvolupant, alineat amb els objectius EU", ha subratllat. A més, tal com ha recordat Matarredona, es tracta d'una iniciativa que sorgeix en un escenari clarament assenyalat per la lluita enfront del canvi climàtic, però es torna més rellevant si cap davant la necessària reconstrucció verda després de la crisi provocada per la irrupció de la COVID19.

Per a Begoña Serrano, directora de l'IVE, "és una qüestió d'eficiència de la qual l'Administració ha de donar exemple". L'objectiu final és optimitzar els recursos emprats, reduir els temps d'execució i evitar confusions, conflictes, retards i sobrecostos en els procediments.


Etiquetes