La sequera amenaça ja a alguns cultius en la Comunitat Valenciana

LA UNIÓ alerta que la sequera amenaça ja a alguns cultius en la Comunitat Valenciana amb especial incidència als cereals i a la falta de pastura. L'organització planteja una bateria de mesures per a pal·liar les pèrdues dels productors

Març de 2023 ha sigut el segon més càlid des que hi ha registres (només superat per març de 2001) i el més sec, segons l'avanç climatològic d'aquest març en la Comunitat Valenciana de l'AEMET. La precipitació acumulada ha sigut 2.3 l/m², que és un 95% inferior a la de la mitjana climàtica del període 1991-2020 (48.7 l/m²). En aquest escenari de sequera persistent, LA UNIÓ Llauradora alerta que la falta de pluges amenaça seriosament ja alguns cultius en la Comunitat Valenciana, amb especial incidència de manera immediata per als cereals que no han germinat en la major part dels casos des de la sembra.

L'organització assenyala que els cereals de la major part del nostre territori estan en una situació dramàtica. No han tingut nascència i els que ho han fet és amb una baixa producció i qualitat per la sequera que es pateix en les zones productores. Les sembres primerenques s'estan assecant per dies, les tardanes han nascut molt mal i si no plou prompte caldrà veure en quina situació final queden. A tots aquests problemes climatològics cal sumar la incidència de la fauna salvatge en el cultiu. La superfície plantada de cereals (blat, ordi, avena, ségol i triticale) en la Comunitat Valenciana durant aquesta campanya ronda les 25.000 hectàrees, molt similar a la del passat any.

A part dels cereals cal ressenyar la resta dels cultius de secà on existeix preocupació sobre com els afectarà en el cas de no ploure durant els pròxims mesos. És el cas de la vinya, ametler, olivar o cirera on s'esperen pluges per a evitar un futur minvament de collita.

En el cas dels cultius de regadiu cal assenyalar que la sequera i les altes temperatures provoquen un increment del cost dels regs sense ni tan sols poder compensar-los amb la doble tarifa elèctrica per a abaratir la factura.

L'absència de pluges provoca de la mateixa manera la falta de pastures i el considerable augment del cost de l'alimentació animal per a la ramaderia extensiva a causa de la necessitat de compra de pinso que ho suplisca.

LA UNIÓ demana que s'adopten mesures urgents

LA UNIÓ demana que s'adopten mesures urgents que en el cas dels cereals seria poder llaurar la superfície sembrada per a deixar-la en guaret abans de finalitzar el període obligatori que s'estableix per a complir amb la condicionalitat de les ajudes de la PAC o permetre, d'ofici, l'entrada de bestiar en les parcel·les sembrades sense que això afecte el compliment de la condicionalitat. Sobre la ramaderia extensiva, LA UNIÓ reclama una ajuda directa pels costos addicionals de l'alimentació a conseqüència de la sequera (s'inclou l'apicultura) i també una autorització d'ofici per a permetre pasturar en parcel·les sense afectar la condicionalitat ni a les ajudes PAC.

En línies generals, a banda de les mesures específiques per a estos sectors més amenaçats, LA UNIÓ demanda una bateria de mesures per a pal·liar els efectes de la sequera i entre elles una línia de suport a les explotacions agrícoles i ramaderes amb pèrdues de producció bruta de, almenys, el 20% de la producció.

També proposa una reducció dels índexs de rendiment net en l'àmbit de la Llei en la línia que es realitzen anualment i per als titulars d'explotacions agràries afectades per la sequera i que tributen pel sistema d'estimació directa en l'IRPF l'increment de les despeses de difícil justificació pels treballs realitzats per a pal·liar la sequera. Així mateix, demanda la condonació del pagament de l'Impost de Béns immobles dels béns afectes a l'activitat agrària (independentment si està en zona rústica o urbanitzable). En tractar-se d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siguen compensats amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. De la mateixa manera sol·licita mesures laborals i de Seguretat Social, entre elles la condonació en els pagaments de cotitzacions o quotes, així com la reducció per contingències comunes; així com fons extraordinaris de lluita contra la sequera o préstecs per mediació de l'ICO.

Una altra mesura proposada per LA UNIÓ passa per la formalització de convenis amb les entitats financeres que gestionen les ajudes PAC per a avançar, a cost zero, els pagaments abans de la conclusió del mes d'octubre i d'acord amb els imports percebuts en la campanya anterior. En aquest sentit, reclama la consideració de la sequera a l'efecte de manteniment de la condició d'Agricultor Actiu, la bestreta de les ajudes de la PAC (primer i segon pilar) al 16 d'octubre o autoritzar la pastura en parcel·les dins del període actualment de 6 mesos consecutius entre l'1 de gener i el 30 de setembre.


Etiquetes