La Tira de Comptar de Jaume I

La compravenda al detall de fruites i verdures a la ciutat de Valencia te un origen varies vegades centenari. Es diu "La Tira de Comptar" i funciona totes les matinades de la setmana laboral a Mercavalència.

Centenars de llauradors-venedors i milers de fruiters o restauradors i compradors es donen cita entre les tres i les set de la matinada a MercaValència. És un mercat de venda directa, sense intermediaris, que redueix els preus dels productes en les milers de fruiteries de la capital valenciana. Ens hem acostat a este formiguer humà i vegetal per a mostar-lo a l'audiència de Samarucdigital. El nom de "La Tira de Comptar" ve de la manera antiga de vendre productes hortofrutícoles, per unitats, és a dir, comptant, en lloc de al pes. Diuen que existeix des de la conquesta de Jaume I de la ciutat.

Etiquetes