La Xylella ja està ací

Alerta màxima i aplicació rigorosa del Plà de Contingència contra la Xylella fastidiosa, en trobar-se la seua presència en un hort d'ametlers de Guadalest, a la Marina Baixa d'Alacant.

La Generalitat treballa amb les associacions d'agricultors, amb altres comunitats autònomnes, amb el Ministeri d'Agricultura i amb la Unió Europea per a contindre allò que a les Illes Balears és ja una plaga. Samarucdigital va avançar l'amenaça de la Xylella fastidiosa en el reportatge

El comité d'experts de la Conselleria, de l'IVIA i de la Universitat es van reunir per avaluar la situació, i transmetre-la als agricultors valencians divendres 30 de juny, a penes 10 dies després de confirmar-se la presència de la Xylella.

El camp afectat és una parcela menuda d'ametlers, encara activa i de més de 20 anys. L'antiguitat de l'arbre contagiat, que no havia tingut empelts recents, fa pensar que la malaltia és obra d'un dels insectes que porten el bacteri. Les prospeccions fetes al voltant d'eixe camp i en altres cultius han sigut negatives. Pero el s'ha aplicat com està previst en els protocols d'actuació.


Des que es va detectar la Xylella a les Illes, es van incrementar les revisions en camps i els captures d'insectes portadors. També es va posar en marxa una campanya de difusió entre els agricultors de totes les comarques valencianes, per informar-los, instruir-los i demandar la seua col·laboració en la detecció de símptomes.


Els danys que pot produïr este bacteri en els cultius llenyosos són potencialment devastadors. Això ha impulsat les organitzacions de llauradors valencianes a unir-se amb l'administració per a combatre la plaga.


El bacteri Xylella té variants que ataquen diferents arbres. Però el mecanisme és sempre el mateix, una obstrucció de les vies per les que circula la savia.


La major preocupació dels agricultors valencians deriva de les dràstiques mesures per erradicar el bacteri, que implica arrancar quantitat d'arbres, cosa que deixa sense producció per anys horts que són la base de la renda agrària valenciana. Per això, les indemnitzacions previstes són decisives.


Els protocols d'actuació i les indemnitzacions previstes en el cas valencià són la garantia de que no s'amagarà la presència de la Xylella, i s'evitarà l'especulació. Davant de qualsevol sospita de tindre una planta infectada, es pot contactar amb el Servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria (Av d'Alacant s/n de Silla -València- , telèfon 96 120 76 94, sanitatvegetal@dgagric.caib.es).


Etiquetes