L'agricultura ecològica valenciana per fi te un pla

El·laborat pels tècnics de la Conselleria, s'ha posat a l'abast dels llauradors, ramaders, distribuidors i transformadors, perquè contribuisquen amb propostes i solucions. En Juliol estarà redactat, i ja compta amb un pressupost inicial per 2016

L'última setmana de gener ha sigut l'escenari d'una successió de bones notícies agroecológicas en la Comunitat Valenciana. En primer lloc, el dimarts 26 la presentació d'un esborrany de l'I Pla de Producció Ecològica Valenciana 2016-2020. I el diumenge dia 31, la culminació ha sigut una novetat simbòlica, però al mateix temps palpable: l'obertura d'un mercat per als productes ecològics i artesanals en la plaça de l'Ajuntament de la ciutat de València, l'alcalde de la qual, Joan Ribó, és enginyer agrònom.

Les línies prioritàries del pla

La proposta per a l'I Pla Valencià de la Producció Ecològica (2016-2020) té com a línies prioritàries el foment d'un consum conscient, responsable i ecològic. Evidentment la producció, transformació i comercialització dels aliments ecològics són unes altres de les prioritats per a contribuir a l'estructuració del sector.

Contribuir a la recerca, la innovació, la participativa, la formació, la divulgació i la difusió amb l'objectiu de millorar l'assessorament en matèria de producció ecològica estan també entre els principis bàsics d'aquest esborrany, que també pretén facilitar i millorar les condicions per a accedir a la certificació. Tot estarà inclòs dins de les polítiques transversals del govern valencià.


El major valor d'este pla és que la redacció final es farà després d'un període de participació de sis mesos en què intervindran els agents del sector. Una cosa que implica un esforç inusitat fins ara, per part de l'administració, de portar a tots els racons de la Comunitat el debat, i implicar uns agricultors i ramaders res acostumats que s'escolte la seua veu, i també amb una experiència recelosa, que ofereix resistència a la participació franca i confiada.


La confiança en l'èxit de la participació es basa en l'eficàcia de les tres primeres reunions mantingudes després de la presentació del Pla, en les que es van esmicolar les fortaleses, les debilitats, les amenaces i les oportunitats d'este sector.


Un dels majors problemes amb què s'enfronten els agricultors i els ramaders orgànics és la falta d'organitzacions pròpies.


L'objectiu d'este Primer Pla, quasi segur seguit d'un segon després de 2020, és convertir el 6 per cent de superfície eco present en la Comunitat en un 20 per cent, és a dir la quinta part de les terres cultivades. I també duplicar la facturació de la producció ecològica present, que es xifra en un poc més de 200 milions d'euros a l'any, i arribar als 500. Això s'aconseguirà mitjançant un programa de transició d'agricultura convencional a agricultura eco, i el suport al consum, la transformació i la distribució, així com la incorporació al camp d'una joventut que prenga el relleu dels seus iaios.

                                  

Etiquetes