L'agricultura periurbana: cultivant un model de ciutat més sostenible.

El Pla de Reactivació Agrària de Castelló de la Plana aposta per un model de ciutat més sostenible, afavorint una agricultura més orgànica. Conversem amb Alexandra Lipan, ambientòloga i assessora per a la Transició Ecològica, dels beneficis d'un anell verd periurbà.

La crisi ecològica global reclama la transició cap a un nou model capaç de minimitzar els requeriments energètics i materials per tal de satisfer les necessitats humanes bàsiques, entre elles, l'alimentació. Aquest procés implica afavorir un canvi en les formes de producció i d'accés als aliments i dissenyar una nova manera d'articular producció i consum. Per tant, la reconstrucció de la relació camp-ciutat es presenta com una qüestió prioritària. Les zones periurbanes es configuren com una gran oportunitat per a reestructurar el territori, oferint un escenari per a la pràctica agroecològica que atresora nombrosos beneficis ecosistèmics.

 Alexandra Lipan, ambientòloga

Compartim la quarta i última etapa del nostre viatge amb Alexandra Lipan, ambientòloga i assessora per a la Transició Ecològica a l'Ajuntament de Castelló de la Plana. De la seua mà, aprendrem què és l'agricultura periurbana i per què una ciutat envoltada d'un cinturó verd es converteix en un espai ambientalment saludable, que ens brinda una major percepció de benestar, ens proporciona seguretat alimentària i enforteix l'economia local. 

Amb independència de l'envergadura i la forma de la ciutat on visquem, podem fer servir el menjar com a mitjà per a habitar-la millor. Podem escollir quin menjar comprar, com comprar-lo i a qui; decidir si cuinem o cuinen per a nosaltres; on mengem i quan; amb qui mengem i què rebutgem. Tots aquests factors afecten els llocs on habitem, des del seu aspecte físic, fins al seu nucli social.
Carolyn Steel, Ciutats Famolenques.
Pla de Reactivació Agrària de Castelló de la Plana.

La regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa el Pla de reactivació del sector primari de Castelló per facilitar l'accés de la terra, recuperar camps abandonats del cinturó periurbà i acompanyar a les productores i productors en formes de producció de proximitat i agroecològiques. Els diagnòstics previs que han elaborat mostren que en 2019, el 22% del sòl fèrtil es trobava en una situació d'abandonament i el 13% en situació de semiabandonament.Etiquetes